Při vyhlašování jména nositele Ceny Michala Velíška slavnostní atmosféru tradičně umocňuje hudební doprovod. Toho se letos ujali studenti Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Pod vedením pana profesora Jakuba Waldmanna v jejich podání zaznělo v reprezentačních sálech Primátrorské rezidence Concerto grosso G dur, Adagio, Allegro I. a Allegro II., od G. Fr. Händela.

Hudební třídy osmiletého gymnaziálního studia vznikly v Praze na Žižkově spoluprací Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. m. Prahy v roce 1994 s cílem rozvíjet hudební talent dětí a mládeže. Někteří absolventi pokračují ve studiu na hudebních vysokých školách, a to často i v zahraničí. Ostatní se věnují jiným oborům, ale láska k hudbě dál určitě patří k jejich životu. LUX IUVENES PRAGA je smyčcový komorní orchestr složený z nejlepších studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, kteří se rozhodli spojit svůj profesní život s hudbou. Impulzem k jeho založení byla koncertní cesta do Dubaje v loňském roce, kdy tito talentovaní studenti doprovázeli vítěze mezinárodní hudební soutěže. Barokní hudba mladé hudebníky natolik oslovila, že chtějí v jejím studiu dál pokračovat.

Účastníci a VIP hosté slavnostního programu 8. listopadu 2017 opakovaně odměnili dlouhým potleskem studenty za hudební zážitek a vysokou uměleckou úroveň jejich hry. I přes své mládí tak hudebníci dokázali, že „vážnou muziku“ mají opravdu rádi a že jí rozumějí.

Více fotografií z Ceny Michala Velíška 2017 naleznete ve fotogalerii.