Před čtrnácti léty ředitel školy č. 12 v ulici Lermontova v Mukačevu na Zakarpatské Ukrajině oslovil pražskou centrálu Adry s tím, že by potřeboval pomoc. Jeho škola byla tenkrát internátní a ubytovávala několik desítek ukrajinských studentů. Pražští Adráci vzali tuto prosbu vážně a obeslali církevní sbory s prosbou o pomoc. Výzva dopadla na úrodnou půdu v Havířově a pár nadšenců odjelo zmapovat terén přímo na místo. V Mukačevu se setkali s ředitelem Jurajem Holišem, který uměl slovensky, a proto byla domluva velmi snadná.

Začaly se pořádat tábory pro sociálně slabé žáky. Peníze se získávaly od soukromých dárců, firem, z benefičních koncertů apod. Výpomoc přicházela od českých studentů, kteří se táborů účastnili jako dobrovolníci a byli z různých části republiky a z různých škol. Každý přispěl svou kreativitou. Tábory se konaly dvanáct let a měly velký úspěch.

Na škole ale vyvstal další problém. Děti z neúplných nebo rozvrácených rodin chodily do školy hladové a v mizerném oblečení. V Česku se podařilo vybrat peníze a na škole se začaly vařit obědy pro tyto chudší děti. Děti rovněž obdržely i kvalitní oblečení. Tento projekt velmi zaujal ostatní školy v Zakarpatí. Po důkladném zvážení a zmapování potřeb na jiných školách a díky dárcům se mohlo začít vařit pro chudobné děti i na dalších školách v okolních vesnicích Mukačeva na Zakarpatí. Osm let zástupci Adry sháněli peníze pro pět škol – pro téměř 200 dětí. Jeden oběd vycházel na 25,- Kč a konečná částka šla do miliónů. Děti ale byly zdravější a lépe se učily. Ve Svitavách v posledních dvou letech fungoval Charitativní obchůdek, který svým výtěžkem přispíval mimo jiné i na ukrajinské projekty. V průběhu těchto let se podařilo z peněz benefice, zahraničních i tuzemských dárců opravit a pořídit střechu ve škole č. 12, vyměnit pár oken za plastové, vybudovat dětské hřiště, koupit novou pračku, obnovit vybavení kuchyní ostatních škol apod.

Před třemi roky byla zřízena pobočka kyjevské Adry v Mukačevu pod vedením doktora Alberta Pirchaka. Spolupráce mezi Adráky okamžitě začala a jeden z táborů se konal na území této pobočky. Rovněž se v té době podepsala spolupráce s přijímající organizaci Dolja v Mukačevu pod vedením Michajla Láboša. Přes tuto organizaci přejelo hranice z Česka na Ukrajinu osm kamiónů s humanitární pomocí. Byly to oděvy, mouka, hračky, dezinfekce, drogistické zboží, dětské plény a dvakrát pomoc putovala přímo do zakarpatských nemocnic (jednalo se o polohavtelené postele z nemocnice Třinec Podlesí).

Postupem času a po vzájemné dohodě došlo nyní k určité změně v koordinaci ukrajinského projektu. Vedení Adry v Praze souhlasilo s převedením projektu pod neziskovou organizaci Textilní banka, která má své sídlo v Radiměři a s Adrou má dobrou spolupráci. Od června letošního roku projekt plynule přechází pod tuto organizaci. Ta hodlá pokračovat v současných projektech bez větších změn. Rovněž svitavský obchůdek přešel pod tuto organizaci.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří za celou dobu přispívali nemalými částkami. Děkujeme jednorázovým dárcům, firmám a různým sponzorům, protože díky nim projekt mohl fungovat a pomáhat potřebným.

Přejeme nyní vedení Textilní banky, aby měla v pokračování tohoto projektu rovněž mnoho sil, kreativity a dárců. Pomáhat je přece normální a pomáhat je radost.