Všichni dárci, kteří mají zájemDívka s dárky nechat zakoupit dárkové balíčky na jaře, by se měli dohodnout s koordinátorkou projektu, Šárkou Hejnákovou, na sarka.hejnakova@adra.cz nebo na tel. 733 169 637 či 257 090 643. BCSS koordinátoři budou vyřizovat předání balíčků během března až května, informace o předání balíčků budeme dárcům rozesílat v průběhu června. Po 15. únoru budou žádosti o balíčky vyřizovány v podzimním termínu.

 

Dívka s dopisemDo 15. února 2013 by také měly být všechny dopisy pro podporované děti od dárců v kanceláři o. s. ADRA.
Anglicky psané dopisy by měly být vloženy do obálky se jménem a identifikačním číslem dítěte. Tato obálka by měla být vložena do další obálky s adresou:
Občanské sdružení ADRA
Klikatá 1238/90c
158 00 Praha 5.
Pokud by některý z dárců chtěl využít možnosti překladu svého dopisu z češtiny do angličtiny, rádi dopis přeložíme. V tomto případě nás, prosím, o svém přání informujte. S dopisem je možné zaslat také fotografie dárců.
Další termín pro zaslání dopisů je 15. října 2013.