Terezka, která právě dnes slaví čtvrté narozeniny, trpí v důsledku komplikovaného porodu dětskou mozkovou obrnou a dalšími zdravotními komplikacemi. Třebaže lékaři prognózovali, že bude jen spastický ležáček upoutaný na invalidní vozík, rodiče to odmítli vzdát.

Okamžitě začali se cvičením a časem našli léčebné a podpůrné terapie, takže dnes je jasné, že jejich Terezka bude chodit! Bude to ale ještě hodně dlouhá cesta, jak pro malou holčičku, tak pro její rodiče. Ne všechny účinné terapie jsou totiž hrazené zdravotními pojišťovnami a finanční situace rodiny, která se od letošního jara rozrostla o další holčičku, není moc příznivá. Touží ale své dcerce umožnit, dokud je její dětský organismus tvárný, absolvovat to, co by jí pomohlo k větší soběstačnosti. Vidí totiž po každé léčebné kúře, jak se Terezka posouvá dál, z čehož i ona sama má velikou radost. Její úsměv, bojovnost a odhodlání je pro ně trvalou motivací v hledání cest, jak získat prostředky pro její intenzivní a dlouhodobé léčení. Obrátili se proto na nás s prosbou o pomoc při financování drahé neurorehabilitace, plavání a hipoterapie.

Prosíme, kdo můžete, podpořte nejen v adventním čase Terezku darem na sbírkový účet 57333375/0300, VS 259. Děkujeme Vám.