Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyhlásila mezi svými zaměstnanci mimořádnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení a následných ničivých vln tsunami v Japonsku. Během deseti dnů přispělo 827 zaměstnanců částkou 394 265 Kč. Společnost Telefónica O2 tuto částku navýší o 100 % na konečnou sumu 788 350 Kč, kterou předá humanitární organizaci ADRA.

„Díky patří především našim zaměstnancům, kteří do sbírky dobrovolně přispěli a dokázali, že jim situace v Japonsku není lhostejná.,“ říká Jiří Šuchman, ředitel pro vnější vztahy společnosti Telefónica O2 a předseda správní rady Nadace O2. „Myslíme si, že solidarita je na místě i s lidmi, kteří žijí ve vyspělých zemích. Nechceme posuzovat, kdo žije v nakolik chudé zemi, aby si zasloužil pomoc druhých. Nejde jen o peníze, ale také o to, že postižení vidí, že jejich situace není ostatním lhostejná a že je můžeme podpořit nejen finančně, ale i morálně.“

Společnost ADRA předá finance sesterské organizaci ADRA Japonsko. Ta v těchto dnech pomáhá a koordinuje odklízení následků zemětřesení, které Japonsko postihlo. Zatím stále distribuují balenou vodu a jídlo lidem přebývajících v evakuačních táborech.

Rádi bychom část výtěžku sbírky zaměstnanců a společnosti Telefonica O2 věnovali na nákup okamžité potravinové pomoci a tak pokryli následující týdny. V dalších měsících budou finance také využity při vybavování domova pro seniory v oblasti Sendai,“ upřesňuje Jan Bárta, výkonný ředitel ADRA o.s., a dodává: „Velice si vážíme projevené důvěry a podpory od zaměstnanců společnosti Telefónica O2, díky níž můžeme pomáhat lidem, kteří přišli o všechen majetek.“

Humanitární sbírky na pomoc obětem živelné katastrofy jsou mezi zaměstnanci O2 aktivně využívány. Společnost jejich podporu odměňuje 100% navýšením vybrané částky. V loňském roce přispělo celkem 2431 zaměstnanců částkou 1 270 108 Kč, kterou společnost Telefónica O2 navýšila na konečnou sumu 2 540 216 Kč. Finanční prostředky pak byly použity například na pomoc zemětřesením postiženému Haiti, nebo obětem ničivých povodní v severních Čechách.