Bývalo zvykem, že svatý Martin přijížděl do Čech na bílém koni. Již několik let jsme však svědky měnícího se trendu, kdy sníh nepřichází a zimy už zdaleka nebývají bílé. Postupné změny klimatu už můžeme vnímat i ve Střední Evropě.

Mnohem zřetelnější jsou klimatické změny v etiopském regionu Afar, kde ADRA již šest let pracuje na snižování dopadů katastrof, které souvisí s ničivými suchy. Většina místních obyvatel se živí pastevectvím a v důsledku nedostatku vody hyne dobytek, základní zdroj jejich obživy. Sucha ničí také kvalitu půdy.

Ve spolupráci s ADRA Ethiopia od června 2018 implementujeme program Early Warning Systém (systém včasného varování), kdy jsou lidé žijící v regionu Afar včas varováni, že se blíží období sucha a mohou prodat svůj dobytek, tento trh ADRA podporuje vždy ve spolupráci s lokální komunitou. Ze získaných peněz si mohou zajistit obživu a snižovat rizika podvýživy.

            „Situace, kdy místním vymírají stáda, jediný zdroj jejich obživy, je opravdu vážná. Díky novému systému včasného varování se mohou podstatně lépe připravit. Každá koruna, kterou využijeme ke včasnému varování obyvatel před blížícími se vlnami sucha, ušetří čtyři koruny, které jsou třeba k řešení následků katastrof,“ vysvětluje koordinátor zahraničních projektů Vojtěch Marek.

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované v zahraničí.