Světový humanitární den se slaví 19. srpna a je příležitostí si připomínat naléhavé humanitární potřeby. Ty by nebylo možné naplňovat bez obětavého nasazení humanitárních pracovníků. Valné shromáždění OSN vyhlásilo Světový humanitární den jako připomínku bombardování hotelu Canal v iráckém Bagdádu, ke kterému došlo 19. srpna 2003. Při tomto tragickém pumovém útoku zahynul zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN Sérgio Vieira de Mello a spolu s ním více než dvě desítky humanitárních pracovníků. 

 

Světový humanitární den je však něčím víc, než pouhým výročím tragické události a mementem nebezpečí, kterému se humanitární pracovníci často vystavují. Klade si za cíl zvyšovat povědomí veřejnosti o humanitární práci a zdůrazňovat důležitost mezinárodní spolupráce při pokrývání humanitárních potřeb. Vyjadřuje rovněž uznání všem, kteří se aktivně podílejí na pomoci obětem humanitárních krizí, mnohokrát s nasazením vlastního života. Jen v loňském roce bylo při poskytování pomoci zabito nebo zraněno 399 humanitárních pracovníků.

Humanitární potřeby stále narůstají, především kvůli vleklým komplexním krizím jako je například válka v Sýrii nebo ozbrojený konflikt a následný hladomor v Jemenu. OCHA (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí) odhaduje, že globální náklady na humanitární pomoc se podaří v roce 2019 pokrýt na zhruba 56 %. Ačkoli vlády vyspělých zemí patří tradičně k nejvýznamnějším donorům, podstatnou roli ve vyrovnávání rozdílu mezi požadovaným financováním humanitárního sektoru a dostupnými prostředky hrají právě soukromí dárci. Světový humanitární den je tedy také připomínkou, že humanitární pomoc je možné realizovat nejen díky pracovníkům v terénu a velkým donorům, ale z velké části i díky prosté solidaritě individuálních dárců z vyspělých zemí. 

Při příležitosti Světového humanitárního dne jsme proto vyrazili do ulic, abychom zjistili, co lidé vědí o české humanitární pomoci ve světě. Věděli byste například, kde nejblíže od českých hranic probíhá válečný konflikt nebo v jakých zemích Česká republika pomáhá? Zjistěte to ve videu.

V loňském roce ADRA použila 37 % prostředků získaných od svých dárců právě na humanitární projekty. Aktuální projekty probíhají v suchem sužované Etiopii, uprchlických táborech v Libanonu, zranitelných komunitách Myanmaru či válkou zdevastované Sýrii. Na jednotlivých stránkách projektů naleznete kromě podrobných informací o nich také platební informace pro případ, že se rozhodnete některý z těchto projektů finančně podpořit. Vaše dary pomáhají naplňovat hlavní humanitární cíle – zachraňují životy, mírní utrpení a chrání lidskou důstojnost. Děkujeme, že pomáháte s námi.