V roce 2000 vyhlásila Organizace spojených národů 20. červen Světovým dnem uprchlíků. S každým následujícím rokem máme právě v tento den možnost připomenout si osudy milionů lidí, kteří v důsledku války či přírodních katastrof ztratili pocit bezpečí, byla jim odebrána základní lidská práva a v mnohých případech i střecha nad hlavou. V současné době největší počet uprchlíků pochází ze Sýrie.

Jednou z obětí válečného konfliktu v Sýrii je i Chaula, matka samoživitelka, která se stará o svého postiženého syna a nedoslýchavou dceru. Nucena opustit svůj domov i rodnou zemi, nedobrovolně zanechala manžela a švagra napospas válce a spolu s dalšími členy rodiny utekla do sousedního Libanonu, aby nalezla relativní klid, jídlo, vodu, důstojnou práci a střechu nad hlavou. Ať už životní příběh Chauly a její rodiny dopadne jakkoliv, otřesné zážitky, traumata a pocit beznaděje si s sebou všichni ponesou po zbytek jejich života.

Podobných životních příběhů se v Libanonu schází mnoho. Do země o rozloze Středočeského kraje se 4,4 miliony obyvatel přišlo 1,5 milionu uprchlíků. Tento příliv lidí Libanon jen těžko zvládá. Chybí zde voda, sanitační zařízení, funkční infrastruktura. Přesto místní obyvatelé uprchlíkům pomáhají – dobrovolníci v táborech vaří jídlo a lidé se s nově příchozími dělí o vodu, které je zoufale málo.

ADRA syrským uprchlickým rodinám, jako je rodina Chauly, také dlouhodobě pomáhá s vírou obrátit jejich osud k lepšímu. V Libanonu poskytuje humanitární pomoc již třetím rokem. Rozdává zde hygienické balíčky, aby měli lidé alespoň základní podmínky k důstojnému životu. Ve vesnici Taraya postavila vodojem, který zajišťuje vodu jak uprchlíkům, tak místním komunitám. Pomoc poskytuje především těm nejzranitelnějším domácnostem, tedy rodinám s velkým počtem dětí a starým, nemocným a hendikepovaným lidem.

Pomáhá ale také těm, kteří po dobu válečného konfliktu museli v Sýrii zůstat. Lidé zde žijí ve špatných podmínkách, s nefunkční infrastrukturou, poškozenou kanalizací a rozpadlými školami. Právě oprava škol a obnovení školních učeben je cílem projektu, který ADRA ve spolupráci s UNHCR realizuje v okolí Damašku.

 

Můžete pomáhat s námi. Přispějte na pomoc lidem v Sýrii nebo Libanonu:

  • darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 384 (Sýrie) nebo 333 (Libanon)

Projekt „Přístup k vodě pro libanonské komunity s vysokým počtem syrských uprchlíků v údolí Bíka“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.