Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu 31. března 2012 na půdě Karlovy univerzity v Praze. Humanitární kongres je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností, informací a nápadů, které se týkají humanitární pomoci. Sdružuje přední odborníky z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií.

Odborníci z České republiky i ze zahraničí vystoupí v jednotlivých panelových diskuzích s odborným i obecným zaměřením, odděleně pro odbornou i laickou veřejnost. Rozvinou debatu o bezpečnostních otázkách, o nakládání s finančními prostředky od dárců, o nových technologiích a inovacích nebo o roli nebo odpovědnosti médií v  humanitárních krizích.

Pozvání přijal například Joel Echevarria, ředitel ADRA Somálsko, klinická psycholožka Dr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Anne Street z britské sekce Caritas International, Encho Gospodinov z oddělení Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu, Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni nebo chirurg Jan Trachta z Lékařů bez hranic a zástupkyně ředitele švýcarské pobočky Beatrice Godefroy.

KDY: Praha, sobota 31. března 2012, 8:30 – 17:40

KDE: Fakulta humanitních studií UK, U kříže 661/8 158 00 Praha 5 – Jinonice

PRACOVNÍ JAZYK: angličtina (česky budou panely Odpovědnost, etika a role médií v kontextu humanitární pomoci a Jak je nakládáno s finančními dary?)

Další informace o panelech a účastnících najdete v programu zde. Účastníci konference se mohou přihlásit na internetových stránkách www.humanitarnikongres.cz.

Kontakt pro novináře, kteří mají zájem o akreditaci: Pavel Gruber (ředitel české pobočky Lékařů bez hranic), pavel.gruber@lekari-bez-hranic.cz, tel.: +420 731 604 078