Termín supervize byl 25. října a jako obvykle se supervizní setkání odehrávalo ve velmi přátelském duchu. Dobrovolníci dostali prostor pro sdílení svých různých zkušeností z průběhu vlastní činnosti a také dostali důležitou zpětnou vazbu ze strany Domova pro seniory.

Supervize znovu ukázala smysl aktivní spolupráce dobrovolníků a zařízení (Domova), tak aby vykonávaná činnost byla co nejprospěšnější.