Sujonovi je 14 let, chodí do osmé třídy, má rád kriket a jednou by se chtěl stát inženýrem nebo si otevřít obchod s potravinami ve své rodné vesnici. Dětí jako on jsou v Bangladéši statisíce, jen některé z nich však mají možnost chodit do školy, získat vzdělání a splnit si tak v budoucnu své dětské sny.

Sujona přivedl do vesnické školy Bisherkandi v roce 2006 jeho strýc, během prvních let se chlapec naučil číst, psát, počítat a osvojil si základy angličtiny. Dnes je ze Sujona osmák, navštěvuje internátní školu KMMS a doufá, že bude moct dokončit dvanáctou třídu a získat středoškolské vzdělání, bez kterého je obtížné v Bangladéši najít kvalifikovanější práci. Jeho oblíbenými předměty jsou bengálština a matematika.

Sujon v roce 2008Když jsme Sujona potkali v roce 2008 poprvé (více viz video-příběh: Chodíme do školy… díky vám!), byl to nebojácný devítiletý kluk, soutěžil s kamarády ve skákání z mostu, uměl vylézt na palmu, chodil na místní vesnickou školu a bydlel se svou pětičlennou rodinou v domku z plechu. Za posledních šest let se toho hodně změnilo. Sujon vyrostl a také dospěl, nyní bydlí a studuje na internátní škole KMMS, kde se děti a mladí lidé učí mimo jiné také praktickým dovednostem. Sujon nejprve vypomáhal ve školní jídelně, protože však měl zkušenosti i s opravou motorů, v současné době se spolu s několika staršími studenty stará o údržbu vodních čerpadel, která se používají mimo jiné k zavlažování školních políček.

Sujonovi rodiče ani jeho starší bratr do školy nikdy nechodili. Všichni jsou proto rádi, že Sujon umí jako jediný číst a psát a zároveň doufají, že až dostuduje, bude schopný rodinu zajistit. Sujon si sám velmi váží šance, kterou chozením do školy dostává: „Jsem moc rád, že můžu chodit od první třídy do školy. Chci vystudovat, abych mohl získat dobrou práci, pomoci své rodině a postarat se o své rodiče.“

V blízkosti vesnice Bisherkandi, kde bydlí přibližně 700 rodin, není kromě několika malých soukromých škol žádná státní škola a Sujon tak může studovat jen díky dlouhodobé finanční podpoře dárce z Prahy, který chlapci hradí školné a ubytování na internátní škole KMMS. Zde kromě Sujona studuje ještě dalších 580 dětí a mladých lidí, z nichž téměř polovinu podporuje organizace ADRA ČR v rámci adresného dárcovství programu BanglaKids. Na škole současně probíhají také dva podpůrné projekty, jejichž cílem je posílit zdraví dětí a schopnost školy být méně závislá na vnější pomoci. Ve spolupráci s ADRA Bangladéš byla v roce 2011 dokončena výstavba čističky, která filtruje vodu z nedalekého rybníka a zajišťuje dostatečné množství pitné vody pro všechny děti, učitele a zaměstnance školy. Prostřednictvím druhého projektu Škole krávy, dětem mléko! získala škola letos deset dojných krav, které znamenají pravidelný přísun mléka a pomáhají tím zpestřit a zkvalitnit jídelníček studentů.

„Vzdělání hraje klíčovou roli v procesu podpory ekonomicky rozvojových zemí. Děti jako Sujon mají v dospělosti mnohem lepší příležitosti než jejichž rodiče, kteří do školy nikdy nechodili, vyjít z bludného kruhu chudoby a najít si kvalifikovanou práci. Investice do vzdělání tedy není pouze investicí do osudu jedince, nýbrž do budoucnosti celého Bangladéše,“ shrnuje filosofii programu BanglaKids koordinátorka Jarmila Szkutová.

Sujon v roce 2009 na škole GAPS Oběd na škole KMMS Sujon při práci

1. Sujona původně přivedl do školy jeho strýc; nejdříve navštěvoval nedalekou vesnickou školu Bisherkandi, do které se musel dopravovat lodí přes řeku, což bylo v období silných dešťů nebezpečné a někdy zcela nemožné. Po dokončení všech šesti ročníků, které místní škola nabízela, pokračoval ve studiu dál – nejprve na internátní škole GAPS a poté na internátní škole KMMS, kde by rád dokončil dvanáctou třídu (čtvrtý ročník střední školy).

2. Sujon vstává s ostatními studenty v 5:30, následuje ranní hygiena, společné setkání studentů, snídaně, úklid a příprava do školy. V 7:45 začíná Sujonovi první vyučovací hodina. Po vyučování se studenti těší na oběd, poté je čekají dvě hodiny práce v areálu školy, samostudium a nakonec volná zábava. Sujon tráví většinu večerů v knihovně přípravou na další školní den. Spát chodí okolo 22:00.

3. Jako každý student i Sujon tráví přibližně dvě hodiny denně prací ve škole a učí se praktickým dovednostem, které bude moct v budoucnu uplatnit. V prvních letech studia Sujon vypomáhal ve školní jídelně, dnes spravuje vodní čerpadla, která jsou nezbytná pro chod školy a zavlažování školních políček. Sujon zde může využít svých zkušeností s prací s elektřinou a motory a zároveň získat nové dovednosti od starších studentů.

Sujon ve škole Sujonova maminka Alo s vnukem Mitilou Sujonova rodina

4. Sujon se z každého dne na škole těší, protože jako jediný z rodiny dostal šanci získat vzdělání a naučit se číst a psát. Když byl malý, přál být si profesionálním hráčem kriketu, nyní je jeho snem vystudovat bakalářské studium obchodu, stát se architektem nebo si otevřít obchod s potravinami ve své rodné vesnici.

5. Před několika měsíci se Sujonovu bratrovi Mitonovi a jeho ženě Sumi narodil malý chlapeček a chlapec se nemůže dočkat, až svého synovce poprvé uvidí. Domov navštěvuje většinou jednou za rok, během kratších prázdnin zůstává ve škole a pracuje (na fotce je Sujonova maminka Alo s vnukem Mitilou).

6. Rodiče Sujonovi občas pošlou kapesné, aby si mohl koupit základní hygienické pomůcky nebo potřebné oblečení. Plně hradit jeho studium však není v jejich silách. Oba chlapcovi rodiče pracují jako nádeníci – tatínek jako nosič a maminka jako pracovnice na poli. Denní příjem rodiny je nízký (přibližně 50 Kč) a navíc nejistý, protože některé dny žádná práce není nebo si je nikdo nenajme.

Dělníci hloubí rybník Sujonova rodina vlastní několik koz Sujonův domácí mazlíček

7. Sujonův starší bratr Milton se živí jako nádenní dělník ve stavebnictví, pracuje jako tzv. mud cutter. Náplní jeho práce je hloubit rybníky, získávat bahno a nosit ho do cihelny, kde se zpracovává na výrobu cihel. Ve vesnické oblasti Bisherkandi, kde Sujonova rodina žije, bydlí přibližně dalších 700 rodin a převážná většina dospělých pracuje buď jako nádenní pracovníci na rýžových polích nebo jako rybáři.

8. Sujonova rodina vlastní několik koz, sousedi chovají také slepice či krávy. Dokud bydlel Sujon doma, pravidelně nosil kozám čerstvou trávu, kterou nasekal u řeky. Základ jídelníčku Sujonovy rodiny tvoří převážně rýže a červená čočka, výjimečně si dopřejí ryby nebo vejce.

9. Kromě koz se Sujon doma staral ještě o další zvíře. Už když jsme ho v roce 2008 poprvé navštívili, chlubil se svým „domácím mazlíčkem“, černým ptákem, kterého sám chytil a naučil mluvit. Pták zná jména všech členů rodiny, a i když je Sujon už několik let mimo domov, nejraději stále opakuje chlapcovo jméno.