Někdo nazdobil perníčky, jiný upekl závin nebo muffiny. Všechny dobroty, které připravili studenti vyšší odborné školy, byly v úterý 2. prosince na prodej. Utržený zisk škola věnuje už třetím rokem na dobročinný projekt humanitární organizace ADRA na Ukrajině.
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě vede své studenty k dobročinným aktivitám už od prvního ročníku. Někdo pomáhá v domově seniorů, jiný se angažuje mezi bezdomovci. Spolupráce s Adrou začala již před třemi lety. ADRA podporuje v Mukačevu školu, kam chodí převážně děti ze sociálně slabých rodin. Trpí nedostatkem péče a pozornosti rodičů. Kromě učitelů nemají tyto děti nikoho blízkého, chybí jim hry, sociální kontakt.
ADRA pro tyto děti pořádá již osm let příměstské tábory. Vyšší odborná škola v Ostravě na ně v minulosti posílala své studenty jako táborové vedoucí. „Studenti tak získali cennou praxi, která jim mnohdy změnila žebříček hodnot na celý život. Takovou zkušenost si v Česku nepořídí. Ani na Slovensku nebo v Polsku, kam někdy naši studenti také jezdí. Zatímco v Polsku se řeší nedostatečný signál wifi, na Ukrajině nedostatečné množství jídla. Takový kontrast studentům pomůže v další práci nahlížet na problémy úplně jinak,“ říká zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu Eva Zátopková.
Její studenti podpoří ukrajinské děti i po materiální stránce. Také letos věnují výtěžek z prodaných domácích výrobků, krásných 2 300 Kč, na provoz školy, na který má mukačevská radnice stále méně peněz.
Díky štědrosti dárců tam mohla ADRA zajistit výměnu oken, školních tabulí a nyní připravuje zateplení centrálního rozvodu tepla.
Částečně budou vybrané peníze použity na nákup snídaní pro 60 nejpotřebnějších dětí. „Jsou to žáci, kteří neznají nic víc než chleba, pohanku a vodu. Jsou podvyživení, mají nedostatek vitamínů. Chceme, aby měli alespoň jedno vydatnější jídlo denně,“ vysvětluje Karel Folwarczny z Adry, který projekt vede.
ADRA si spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě velmi váží a děkuje studentům i pedagogům za jejich dobrou vůli.