„ADRA den“, který je tradičně věnován pomoci opuštěným dětem Dětského centra Jihočeského kraje, uspořádala letos mládež z Klubu Pathfinder při sboru CASD Strakonice.

Víc jak šedesát dětí ze Strakonic a okolí prožilo den naplněný zajímavými soutěžemi o drobné ceny. Letos však děti neprokazovaly při nejrůznějších disciplínách pouze svoje dovednosti, šikovnost či fyzickou zdatnost, ale musely zapojit i bojového ducha, protože vzdorovaly nepřízni počasí. Neděle 10. září totiž téměř celá propršela. Kromě tradičních hrátek nechyběla ani tombola a pokladnička, do níž návštěvníci „ADRA dne“ přispívali svými dary. Odměnou pro všechny přítomné byla na závěr celé akce loutková pohádka. Sbírka se konala opět pod záštitou Nadace ADRA a částku 2 607,- Kč využije Dětské centrum Jihočeského kraje na péči o opuštěné děti.

Hlavní náplní tohoto pobytového zařízení je poskytování komplexní péče o děti předškolního věku, zejména kojence a batolata, včetně celé škály odborné pomoci a služeb matkám či rodinným příslušníkům pro upevnění vztahů ohrožených rodin.

Dík za zdar celé akce patří mladým organizátorům, z nichž hodně začínalo před lety jako soutěžící děti. Naše poděkování patří ale i paní Evě Škulkové, jejím nejbližším a přátelům, kteří se podílejí na organizaci „ADRA dne“ celých třináct let! Za tuto dobu se nasbíralo krásných 33 165 Kč pro nemocné či opuštěné děti. Děkujeme vám všem.