Zatímco se v Česku všichni školou povinní těší na prázdniny, v Barmě končí léto. Čtyřicetistupňová vedra pomalu střídá chladnější období dešťů. Studenti z Karenského státu v Barmě strávili své volno jinak, než byli předchozí roky zvyklí. Navštěvovali letní školu, kterou pro ně uspořádala ADRA spolu s místními komunitami.
Program trval měsíc a probíhal v 16 různých komunitách, z nichž některé byly napojeny na buddhistické kláštery, jiné na mládežnické spolky, křesťanské komunity, občanské vzdělávací iniciativy i regionální aktivisty opoziční strany NLD. Stovkám studentů se po celou dobu věnovalo 40 dobrovolných lektorů.

Právě probíhá seminář„Převážně místní vysokoškoláci si tak neformálními metodami vylepšovali svoji angličtinu, ale také se dozvěděli něco o globalizaci, ochraně životního prostředí, lidských právech a dalších zajímavých tématech. V některých komunitách jsme pořádali i večerní lekce pro dospělé. Podle možností navštěvovali lekce i zvláštní hosté se zajímavými přednáškami, v každé z komunit se uskutečnil i dvoudenní workshop kritického myšlení,“ popisuje koordinátorka projektů Adry v Barmě Markéta Lančová.

Nezůstalo však jen u naplánovaného programu, lektoři a jejich studenti se chopili iniciativy a zorganizovali řadu dalších doprovodných akcí. Pozornost místních obyvatel vzbudila například úklidová kampaň proti odpadkům ve vesnici EiDu, někteří z vesničanů se připojili k úklidu, jiní darovali studentům na posilněnou hrnec tradiční polévky Mohinga. V jiných komunitách uspořádali výměnné workshopy či výlety do okolí. Studenti z různých oblastí také mohli poměřit své komunikační dovednosti ve veřejné debatě na téma využívání přírodních zdrojů za účelem ekonomického rozvoje.

Studenti samostatně zpracovávali úkolyPro většinu studentů to bylo úplně poprvé, kdy se dostali k učení mimo školní lavice, hravou a aktivní formou. „Prostředí, ve kterém žijí, jim nenabízí žádný osobní rozvoj. Navíc se v Barmě mezi mladými lidmi rozmáhají drogy, a proto mají naše projekty i preventivní efekt,“ dodává Markéta Lančová.

A že měla škola úspěch, potvrzuje teprve devatenáctiletý student filozofie MaungKo Naing: ,, Zabývali jsme se například možnostmi ochrany životního prostředí v našem okolí. Pracovali jsme ve skupině s ostatními studenty, vytvořili plakát a pak ho společně prezentovali. Na to nikdy nezapomenu. Získal jsem tu nové přátele a dozvěděl se spoustu zajímavých informací, o kterých jsem dosud neslyšel.“

Nyní se studenti vrací do svých skutečných škol a doufají, že se do té letní budou moci vrátit i napřesrok.

Pozn. Aktivita v rámci aktuálního TRANS projektu/ podpořeno z MZV ČR.