Do pomoci lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině se od začátku významně zapojily české firmy. Jedná se jak o ty, se kterými ADRA dlouhodobě spolupracuje, tak o nové partnery, kterým stávající situace není lhostejná. Celých 51, 5 milionu Kč z celkem 103 vybraných milionů korun tvoří právě příspěvky firemních dárců. Děkujeme!

Rádi bychom zmínili alespoň největší z našich firemních partnerů a touto cestou jim poděkovali. Jedná se například o Nadaci ORLEN Unipetrol, která přispěla 3 miliony korun. Polovina daru byla použita na nákup potravinové pomoci přímo na Ukrajině, polovina pak na materiální pomoc a integrační aktivity v České republice. Nadace Jistota Komerční banky darovala 2,5 milionů korun, které jsme využili na pomoc se začleňováním nově příchozích dětí i dospělých z Ukrajiny. Po 2 milionech přispěla Nadace ČEZ, společnost Asental a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

integrační aktivity pro děti i dospělé

Velmi si vážíme i spolupráce v rámci neziskového sektoru. Díky Nadačnímu fondu pomoci přibylo na pomoc lidem zasaženým válkou 8, 5 milionů korun, spolupráce s Donio vynesla 3 miliony korun. Nadace Terezy Maxové Dětem zprostředkovala materiální pomoc a podpořila psychologické intervence dětem i dospělým, kteří přišli z Ukrajiny a často prošli traumatickými zážitky.

Spolupráce s organizací ADRA v rámci pomoci pro Ukrajinu nás určitě posílila po psychické stránce. Všechny nás situace na Ukrajině zasáhla, pracovali jsme o to víc intenzivně, abychom zejména v začátku spolupráce nastavili funkční procesy co nejefektivnější a nejrychlejší pomoci. Za to patří velký dík všem mým kolegům ze Zásilkovny, kteří se na této pomoci podíleli! V neposlední řadě mi spolupráce přinesla do života nové přátelé právě z řad (spolu)pracovníků z Adry.
– Barbora Bachmeierová, Zásilkovna

Zapojení firem a dalších subjektů však nebylo a není pouze finanční. Řada z nich poskytla materiální dary, jejichž celková hodnota je více než 30 milionů korun. Jednalo se zejména o trvanlivé potraviny či hygienické potřeby, ale například i powerbanky a podobně. Mezi největší partnery, kteří nám pomáhali zajistit materiální pomoc, patří Nestlé Česko s.r.o., PT servis konzervárna spol. s r.o.  a VEGA PROVITA s.r.o. Společnost KIK věnovala matkám s dětmi, které utekly z Ukrajiny do Česka, poukázky v celkové hodnotě 12,5 milionu na nákup spotřebního zboží a oblečení. Celkem 25 000 poukázek v hodnotě 500 Kč ADRA distribuovala ve 35 městech ČR. Společnost Respilon zajistila lidem v konfliktem zasažených oblastech nanoochranné pomůcky v hodnotě 2,5 milionu korun, které je pomáhaly chránit např. proti prachu při ostřelování či skrývání se ve vlhkých a chladných podmínkách.

Spolupráce s firmami je nejsmysluplnější a nejefektivnější, pokud firmy pomáhají v oblasti, kterou se samy zabývají. To se nám nyní opět potvrdilo při zapojení firem z oblasti logistiky, které nám velmi usnadnily proces distribuce materiální pomoci. Zásilkovna vypomohla jak se skladováním, tak s kamionovou přepravou pomoci na Ukrajinu. Naším partnerem pro vnitrostátní distribuci pomoci pak byla firma Geis.

děkujeme našim dárcům a partnerům

Firem, které se naším prostřednictvím zapojily do pomoci, jsou desítky. Níže uvádíme největší z nich, děkujeme ale všem, kdo se jakýmkoli způsobem na pomoci podíleli.