Evropský týden udržitelného rozvoje probíhá každoročně od 30. května do 5. června. Doprovázen bývá širokou paletou akcí a ani letošní ročník Vás o žádnou z nich nepřipraví. Program je rozmanitý s jednou společnou vizí: žít a rozvíjet se udržitelně.

ADRA pasivně nepřihlíží, ADRA svět mění

ADRA se podílí na řešení problémů v České republice, Bangladéši, Etiopii, Keni, Libanonu, Moldavsku, Myanmaru (Barmě), Srbsku, Sýrii a na Ukrajině. Svou činností výrazně usiluje o naplnění cílů udržitelného rozvoje.

Cíle udržitelného rozvoje jsou dokumentem schváleným členskými státy OSN. A jak k rozvoji, který by naplnil potřeby současné generace a neohrozil životní podmínky generací dalších, ADRA přispívá? Zejména realizací humanitárních, rozvojových i vzdělávacích projektů.

Jejich prostřednictvím pomáhá zajistit základní životní potřeby lidí a usiluje o dlouhodobá a udržitelná řešení problémů rozvojových zemí.

Připojte se k nám!

Šířit myšlenku udržitelného rozvoje a podporovat iniciativy, které k němu přispívají, můžete i Vy. Chcete-li s námi měnit svět k lepšímu, vyberte si jeden z našich projektů, podpořte ho a přispějte tak k naplnění Vámi vybraného cíle.

Je jím pro Vás zajištění rovného přístupu ke vzdělání a podpora celoživotního vzdělávání pro všechny? I pro Adru je naplnění 4. cíle udržitelného rozvoje zásadní. Realizuje dva rozvojové projekty v Bangladéši, kde konkrétním dětem z chudých rodin pomáhá dosáhnout na vzdělání v rámci projektu BanglaKids. Podporuje ale i vzdělávací centrum ve slumu Čalantika, které nejen připravuje děti na školní docházku, ale učí například i jejich rodiče číst, psát, šít a vařit. 

Záleží Vám na tom, aby přístup k vodě a sanitačnímu zařízení měli všichni bez rozdílů? 6. cíl udržitelného rozvoje můžete spolu s Adrou rovněž pomoci naplňovat. V Etiopii zachraňuje život komunitám zasaženým suchem v regionu Somali. V Libanonu zase zajišťuje přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká.

Pokud Vám nejsou lhostejné důstojné pracovní podmínky lidem v rozvojových zemích, staňte se těmi, kteří spolu s námi přispějí k tvorbě pracovních míst v Myanmaru (Barmě). ADRA zde zaměstnává lidi z horských vesnic na opravě lávek poničených povodněmi skrze metodu Cash for Work, čímž usiluje o naplnění 8. cíle udržitelného rozvoje.

Zapojte se do Evropského týdne udržitelného rozvoje s Adrou ještě dnes!