Míváte někdy pocit, že byste rádi byli společnosti prospěšnější? Pak právě vás nyní hledáme. Přijďte 19. října na nábor nových dobrovolníků pro práci s pacienty ve Všeobecné fakultní nemocnici a v nemocnici Na Františku.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Například tím, že si s nimi povídají, čtou jim, nebo s nimi chodí na procházky. Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést dětem, dospělým i seniorům něco navíc. Tím, že s nimi dobrovolníci tráví volný čas, vracejí radost do jejich životů a přispívají tak k lepšímu průběhu léčby a terapie.  Více informací naleznou případní zájemci zde.

plakátek 1Plakátek 2