Právě teď přijímáme nové zájemce do dobrovolnických center ADRA v Praze, Havířově, Ostravě, Zlíně nebo ve Znojmu! Přečtěte si, jak se právě vy můžete zapojit a co je k tomu potřeba.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý ve věku od 15ti let, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Nezáleží, jestli jste student, pracující nebo senior.

Jak často dobrovolník pracuje?
1 – 2 hodiny týdně podle domluvy.

Komu a jak můžete pomoci?

  • Seniorům – Povídání, procházky, společné nákupy, hraní her, náplň je zcela na Vás a Vaší fantazii.
  • Osobám se zdravotním postižením – Volnočasové aktivity kulturní, sportovní nebo tvořivé.  Pomoc při skupinových aktivitách nebo trávení času s jedním konkrétním klientem.
  • Dětem – Volnočasové aktivity, doučování dětí základní školy předměty jako angličtina, český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis aj.

Co dobrovolnická práce přináší?

„Pohled na život z jiné strany, novou zkušenost, vědomí užitečnosti, vděčnost těch, kteří si nemohou pomoci sami, uplatnit schopnosti, které se jinak nemají šanci projevit,“ říká vedoucí dobrovolnického centra Znojmo Zdeňka Severinová.

 Co o dobrovolnictví řekli sami dobrovolníci?

„Stala jsem se dobrovolnicí, protože tak můžu svůj volný čas někomu darovat a na oplátku získat krásný kamarádský vztah s litlíkem (litlík je název pro dítě v programu dobrovolnického centra ve Znojmě).“ Monika

„Dobrovolnictví pro mě znamená spousty nových zkušeností a zážitků.“ Martina

Kde zjistíte bližší informace?

DC Praha

DC Znojmo

DC Zlín

DC Ostrava

DC Havířov