Ve středu 28. 3. odstartoval týdenní pilotní projekt ADRA o. s., slevového portálu Slevomat a předního výrobce fotoknih www.bontia.cz. Jeho cílem je ukázat alternativní způsob pomoci a nabídnout zákazníkům vedle nákupu služby také zcela transparentní možnost přispět na dobrou věc: základní vzdělání pro děti v bangladéšských slumech.

Ve slumech bangladéšské metropole Dháka žijí téměř čtyři miliony lidí. Přicházejí sem většinou s nadějí na lepší život z venkova a doufají, že ve městě seženou práci a obživu. Přistěhovalci ale většinou končí ve slumech, kde jim schází základní hygienické zázemí, přístup k pitné vodě, zdravotní péče i možnost vzdělávání pro jejich děti.  Mnoho dětí ze slumů tráví čas přebíráním odpadků nebo žebráním. To je příběh, který za etiketami drahého oblečení šitého v Bangladéši nehledáme; skutečný, každodenní příběh rodin, které uvízly v bludném kruhu chudoby. Škola se tak pro děti ze slumů stává téměř jediným místem, kde se mohou rozvíjet a kde mohou být dětmi. Vůbec nevadí, že škola je jen chýše z pár plechů. Uvnitř děti prožívají svůj sen, zažívají pravé dětství: hravé, bezstarostné, spokojené. Zde si můžete prohlédnout fotoknihu o životě těchto dětí a o projektu ADRA BangBaby.

ADRA ČR oslovila předního výrobce fotoknih www.bontia.cz, který společně se Slevomatem vytvořil unikátní projekt sdílené pomoci. Zákazníci si mohou nyní prostřednictvím Slevomatu objednat velkoformátovou Bontia fotoknihu z vlastních fotografií s razantní 75% slevou a ještě navíc tím mohou podpořit dobrou věc. Z každé takto prodané knihy bude totiž odvedeno 50 korun na projekt slumových škol organizace ADRA. Každá fotokniha tak představuje 17 vysněných dní školní docházky. Transparentnost projektu zajišťuje veřejné online počítadlo počtu skutečně zaplacených knih na Slevomatu, kde se lze zároveň k akci připojit.  Každá fotokniha obsahuje poděkování a dárci budou informováni o využití svého příspěvku.

Slumová škola v BananiProgram BangBaby je jedním ze zahraničních rozvojových projektů ADRA ČR, který se zaměřuje na podporu vzdělávání a celkové zkvalitnění života chudých bangladéšských dětí. Díky podpoře dárců z České a Slovenské republiky zajišťuje ADRA ČR od roku 1999 vzdělání pro více než 2 500 dětí, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. V rámci programu ADRA také financuje zřizování a provoz slumových škol v okolí Dháky; hradí nájemné, plat učitele, případně vodu a elektřinu a  školní pomůcky pro děti. V současnosti je takto podporováno osm škol; některé školy jsou zděné, často se však jedná jen o improvizovanou chýšku z vlnitého plechu. Třídy slouží pro výuku a často i pro ubytování učitelů. ADRA také podporuje tzv. školu na ulici, kam chodí i bezprizorní děti. Učitelky zde učí přímo na ulici na roztažených rohožích. Slumové školy spravované organizací ADRA navštěvuje celkem 600 dětí ve věku od pěti do deseti let. Jedná se o 16 tříd, ve kterých učí 25 učitelů. Školy nabízejí neformální způsob výuky i dobu vyučování, vyučují se zde základní předměty: čtení, psaní, počítání a základy hygieny.

O partnerech projektu

Bontia je přední výrobce vysoce kvalitních fotoknih a programového vybavení k jejich tvorbě.  Nabízí zákazníkům fotoknihy s robustní, trvanlivou vazbou, profesionálním tiskem. K jejich tvorbě zdarma poskytuje intuitivní software, s kterým i bez znalosti práce grafika lze dosáhnout s pomocí připravených editovatelných šablon senzačního vzhledu. Bontia je odhodlána efektivně pomáhat potřebným a podporovat odvážné projekty v oblasti vzdělávání.

Slevomat je přední portál nabízející každý den několik nabídek s bezkonkurenční slevou. Působí ve všech krajských městech ČR. Jeho snahou je otevřený, seriózní a přátelský přistup k zákazníkům, což podtrhuje firemní moto: Snažíme se k našim zákazníkům chovat tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní firmy chovaly k nám.