Spolupráce Plzeňského Prazdroje a organizace ADRA začala již v roce 2020 díky společnému zájmu přispět k řešení společenských témat, jakým je i osamělost seniorů.

Co se již povedlo

Začátkem letošního roku přišla od Plzeňského Prazdroje finanční pomoc, která bude v roce 2021 použita jak na dobrovolnické aktivity u seniorů v domovech pro seniory, tak v domácnostech seniorů, a to v rámci všech 15 dobrovolnických center ADRA v naší zemi. Humanitární organizace ADRA se v České republice zaměřuje na jednotlivce, kteří se cítí osaměle. Dobrovolník je často jedinou osobou, se kterou potřební lidé mají možnost sdílet své současné prožitky i vzpomínky z minulosti. Právě osamělost lidí v domově covidu je tématem, které společnost Plzeňský Prazdroj mimo jiných témat akcentuje v rámci svých CSR aktivit.

Spolupráce businessu a nezisku není ale jen o „darovací smlouvě”. Je provázána vzájemností a dlouhodobou spoluprací, a tak je tomu i v tomto případě. Na začátku dubna si mohli zaměstnanci Plzeňského Prazdroje přečíst rozhovor s panem Radomírem Špinkou, ředitelem ADRA o. p. s., který pojednává o činnosti této organizace a tom, jak covid-19 v mnohém proměnil poskytovanou pomoc.

Osvěžující dárek

Koncem března 2021 společnost Prazdroj obdarovala několik dobrovolnických center svými produkty, konkrétně nápoji Birell, jako vyjádření vděčnosti za práci dobrovolníků. Dobrovolnická centra ADRA po dohodě obdarovala těmito nealkoholickými výrobky lokální domovy pro seniory.

Další aktivity

Na duben ADRA připravila tři webináře pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje na téma pomoci v čase lockdownu s apelem na pomoc u svých nejbližších a na vnímání hranic, které je u pomoci třeba respektovat.

Těšíme se na společné aktivity, které jsou před námi, třeba i – u pokud to okolnosti umožní – firemní dobrovolnický den, kdy zaměstnanci společnosti Plzeňský Prazdroj stráví určitý čas u klientů domovů pro seniory.

Vážíme si toho, že společnost Plzeňský Prazdroj společně s námi naplňuje motto organizace ADRA „Jsme tu s vámi pro druhé“.