I letos se Nadace ADRA připojuje ke Dni dárců, který připadá na 29. listopad. Chceme tak vyjádřit poděkování za Vaše dary, jež jsme v tomto roce obdrželi na podporu lidí, k nimž nebyl osud příznivý, a současně podpořit veřejné povědomí o smyslu dárcovství.

Milión dvě stě tisíc důvodů k radosti a vděčnosti

Díky Vašemu pochopení jsme do konce října rozdělili téměř 1 200 000 Kč. Děkujeme každému z Vás za tuto důvěru. Svými dary jste podpořili například Vladimíra Mikuláše, který získal prostředky na pořízení schodolezu a elektrického invalidního vozíku s příslušenstvím, Markétka Pakrová může díky Vám trénovat rovnováhu při jízdě na rehabilitační trojkolce, Martínek Bican pobývat co nejčastěji v denním stacionáři, Přemek Ulman posilovat na motomedu a usnadňovat si dýchání čističkou vzduchu.

Děkujeme dárcům

Nikolka Hořejší, František Maschke, Jakub Navara, Anetka Kupcová, Matýsek Novák, Maruška Békešová, Hynek Skůra, Elizabeth Kmošková a Žanetka Hrušková – to všechno jsou děti, jimž jste přispěli na úhradu velmi drahé neurorehabilitace, která jim prokazatelně prospívá, ale zdravotní pojišťovny ji nehradí.

Svou podporu jsme poslali též rodinám Vaňkovým a Chlumeckých, které v důsledku tragické události ztratily živitele, rodině v Ejpovicích, jež přišla po požáru o domov, a mnohým dalším, dětem i dospělým, kterým společně pomáháme bojovat s nepřízní osudu, a dáváme tak naději, že bude líp.

Střípky pomoci ze sbírkového fondu

Máme radost, že jste v tomto roce přispívali i do sbírkového fondu jednorázové pomoci. Jeho prostřednictvím můžeme obratem pomoci těm, kteří potřebují menší částky do 15 tisíc korun. Vaše podpora letos putovala například za:

  • Leošem Bartošem, který potřeboval „dofinancovat“ el. invalidní vozík,
  • Kamilem Šlancarem na úhradu pravidelné ošetřovatelské péče,
  • Deniskou Jeništovou na hipoterapii a muzikoterapii,
  • Evou Liberdovou na kochleární implantát,
  • Kateřinou Povalačovou na pořízení nového el. invalidního vozíku.

Vaše pomoc má smysl

Jak sami vidíte, Vaše pomoc je opravdu potřeba. A my budeme rádi, když budete i nadále prostřednictvím Nadace ADRA pomáhat konkrétním lidem, kteří se bez každodenní dřiny při cvičení, trpělivosti při léčení a bez všestranné péče svých nejbližších neobejdou. Seznam všech, kdo potřebují naši pomoc, najdete zde.

A pokud chcete začít adventní čas i dobrým skutkem, je příspěvek do fondu jednorázové pomoci tím nejlepším rozhodnutím. Číslo účtu je 57333375/0300 (bez variabilního symbolu) a darovat můžete i online zde.

Děkujeme za každý Váš dar a přejeme Vám i Vašim blízkým krásný adventní čas plný pohody, klidu a lásky.