Již sedmým rokem vyhlašuje Nadace ADRA společně s televizí Nova Cenu Michala Velíška, která je určena lidem, kteří neváhají okamžitě pomoci, když jsou nečekanými svědky nějaké nespravedlnosti či zla. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, když jde někomu o zdraví či dokonce o život. Cena je každoročně vyhlášena v den výročí úmrtí střihače Michala Velíška, po němž je cena pojmenována.

Nadace ADRA a TV Nova proto opět vyzývá diváky, posluchače i čtenáře, aby do 18. října posílali příběhy, které se staly v době od 13. září 2011 až 13. září 2012. Nominovaní nesmí být lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči či jiní profesionálové. Nominační formulář je dostupný ke stažení zde.

Ze všech došlých nominací Výbor Ceny Michala Velíška vybere tři příběhy, které nejvíce odpovídají činu Michala Velíška –  bez ohledu na osobní nebezpečí se neprofesionál okamžitě zastal člověka, kterému šlo o zdraví nebo o život. Rekonstrukce těchto příběhů postupně odvysílá TV Nova během listopadu v publicistickém pořadu Střepiny. Po poslední reportáži bude následovat do 2. prosince 2012 internetové hlasování na www.nadace-adra.cz.

Slavnostní vyhlášení vítěze a předání ceny skleného anděla se uskuteční 6. prosince tradičně v representačních sálech magistrátu hlavního města Prahy. Předcházet tomu bude seminář pro širokou veřejnost na téma „Odvaha svědčit“. Tento seminář je součástí projektu „Hrdinové mezi námi“.