Ve sboru Prostějov vznikla tříčlenná skupinka lidí ochotných navštěvovat osamělé seniory. Proto ADRA v říjnu 2017 uzavřela smlouvu s Domovem pro seniory Prostějov, kam tito členové pravidelně dochází. Nejen že dělají radost druhým, ale tato činnost povzbuzuje také je samotné, jejich prožitky obohacují ostatní členy sborového společenství a navíc výborně reprezentují Adru jako takovou.