Počítačový kurz pro seniory, 16. 3. 2016 – 20. 4. 2016

Cíl: Pomoc seniorům v našem okolí

Již po druhé jsme připravili pro starší lidi z města kurz s názvem: Nebojme se počítačů. Jarní kurz probíhal přímo v sále, kde se pravidelně každou sobotu konají bohoslužby. Jednotlivých lekcí se zúčastnilo přibližně 20 lidí. Společně jsme vytvořiIi přátelské prostředí, ve kterém se účastníci kurzu rozhodli vyjádřit svou vděčnost nějakým konkrétním činem. Drobné dary z každé lekce nakonec činily 1 900,- Kč, za které jsme koupili jednu kozu a několik kuřat pro chudé rodiny v Bangladéši.

Petr Gregor