Symbolický šek na částku 280 tisíc korun převzal na radnici v Novém Jičíně z rukou starosty Jaroslava Dvořáka a předsedy správní rady Nadace ADRA Michala Čančíka Jiří Mikulenka. Mikulenkovým shořel koncem října dům a rodina zůstala bez střechy nad hlavou. Město spolu s humanitární organizací ADRA vyhlásilo sbírku na pomoc rodině. Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se sbírka uzavřela. Vybrané peníze pomohou Mikulenkovým vybudovat si nový domov.

„Vybrala se jedna z nejvyšších částek, jakou u sbírek tohoto typu pamatuji. Například na pomoc rodinám, jejichž blízcí zahynuli při rallye u Uherského Brodu, se vybralo 198 tisíc korun. Humanitární pomoc při povodních, při totální likvidaci domu, je pro jednotlivce 200 tisíc korun,“ řekl Čančík. Město včera s Jiřím Mikulenkou písemně dojednalo podmínky, za jakých bude vybrané peníze z účtu ADRY čerpat.

„S panem Mikulenkou a zástupci Nadace ADRA jsme se dohodli, že peníze mohou být použity pouze na zajištění bydlení. Mikulenkovi budou muset dokládat faktury za nakoupený stavební materiál a za odvedené stavební práce,“ uvedl starosta Dvořák. „Nakoupené věci budou navíc pod kontrolou stavebního technika Petra Konečného, který s organizací ADRA spolupracuje,“ dodal Čančík.

Symbolické předání šekuZ dohody vyplývá, že částka 280 tisíc korun bude uvolňována ve prospěch poškozené rodiny ve třech splátkách. Prvních 40 procent dostanou Mikulenkovi na účet v půli února. Pokud řádně doloží, kam peníze investovali, získají v průběhu června dalších 30 procent z částky a zbývající sumu pak v září. „Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří nám pomohli, sdělovacím prostředkům, organizaci ADRA i městu,“ řekl Jiří Mikulenka.

Radnice ihned po požáru zajistila a uhradila Mikulenkovým kontejnery na odvoz věcí poničených ohněm, likvidaci zvířat v kafilerii a zdroj elektrické energie. „Rada města odsouhlasila finanční dar ve výši 20 tisíc korun a nyní město rodině zprostředkovalo dodání mobilního domu, ve kterém může bydlet po dobu stavby nového baráčku,“ zrekapituloval pomoc města starosta.