Více než tři stovky dětí z bangladéšských slumových škol dostaly díky podpoře dárců z Česka sandálky. Do té doby většinou žádné boty neměly, chodily buď úplně bosy, nebo si boty různě půjčovaly se sourozenci. „Děti měly ze sandálků velikou radost. Někteří žáci nadšením tančili,“ popsal místní koordinátor slumových škol, Zonathon Sarkar, který s dětmi sandálky nakupoval. „Viděl jsem také, že některé děti poté, co dostaly nové boty, ty svoje staré hned vyhodily. Byly totiž úplně zničené,“ uvedl koordinátor. Podle výpovědi rodičů některé děti s novými sandálky dokonce i spaly.

Sandálky dostalo celkem 319 dětí, 184 dívek a 135 chlapců. Projekt, který organizovala organizace ADRA, financovali tři dárci z ČR. Všichni dlouhodobě podporují projekt BanglaKids.

Děti mají radost ze sandálkůJedním z nich je i Zdeněk Lauschmann, středoškolský učitel, který pracuje na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Na sandálky přispívali i jeho studenti. „Už v minulosti jsme vybírali peníze na konkrétní podporu v Bangladéši, například na rohože nebo na plechové skříně na učebnice do slumových škol. Tenkrát jsem oslovil rodiče a na třídních schůzkách se vybralo přes 10 tisíc korun,“ říká a dodává: „Nyní, když se mezi rodiči vybíralo na projekt krávy pro jednu internátní školu, napadlo mě oslovit také studenty, aby se i oni mohli zapojit a dát něco ze svých peněz, ze svého kapesného.“

„Odezva byla především v primě, tedy u jedenáctiletých dětí, které přinesly průměrně 30 korun na jednoho. Ve všech třídách jsme celkově vybrali téměř tři tisíce korun,“ přibližuje pedagog s tím, že je rád, že mladí jsou ochotni přispět na dobrou věc. „Nejsou ještě tak ‚okoralí‘ a lze je oslovit s rozumným a smysluplným nápadem, zvlášť když oslovující může uvést něco z vlastní zkušenosti.“ A to Zdeněk Lauschmann opravdu může – s pracovníky organizace ADRA totiž Bangladéš v roce 2009 sám navštívil. A jak říká, byla to pro něho mimořádná zkušenost.

SandálkyZdeněk Lauschmann se svou třídou také od roku 2006 podporuje studium dvou dětí, dívky Numbie Gandai na internátní škole Monosapara a chlapce Sagora Murmu na internátní škole SAMS. „Je nanejvýš správné, aby ti, kteří se mají materiálně lépe,  podporovali ze svého nadbytku ty chudší v jejich nedostatku,“ říká s přesvědčením. A k tomuto přesvědčení vede také své studenty. Podle něj má smysl i malá pomoc, funguje totiž jako podpora a zároveň jako povzbuzení pro obdarované.

ADRA ČR již několik let podporuje vzdělávání dětí ve slumech. Tyto děti žijí v nejchudších čtvrtích hlavního města Dháky, ve velmi nevyhovujících podmínkách pod hranicí chudoby a hygienického minima, často bez možnosti chodit do školy a získat vzdělání.
Více informací o vzdělávání ve slumech naleznete zde.