V poslední době dostáváme stále častěji dotazy, jak/jestli lze prostřednictvím naší nadace pomoci konkrétní osobě nebo rodině z České republiky, která se dostala do těžkých životních (zdravotních či sociálních) problémů.

Jsme tomu rádi, protože těch, kdo se na nás obracejí o pomoc, je stále více. Současně to vnímáme jako projev důvěry v naši práci. Nejčastěji dostáváme otázky na uspořádání benefiční akce – charitativního běhu, koncertu, sportovního/výtvarného odpoledne, dětského dne, divadelního představení, dobročinného bazaru apod. Jen za uplynulý rok to bylo na osm takových akcí. A všechny díky jejich organizátorům dopadly naprosto skvěle.

Nastal tak čas, abychom této společné činnosti dali jakási základní pravidla. Sepsali jsme je do 10 kroků, které je kvůli platné legislativě nutno dodržet. Moc rádi všem zájemcům pomůžeme a poradíme, jak na to. Může jít jak o masovou akci pro stovky účastníků, tak o komorní setkání několika jednotlivců. V obou případech jde o totéž – pomoc bližním, kteří tak získají novou naději a vůli jít dál. Stačí nás kontaktovat na nadace@adra.cz, příp. se obrátit na kolegy nejbližšího DC ADRA či sboru CASD, kteří tato pravidla od nás již mají.

Výhodou pro organizátory benefičních akcí je, že žadatele o finanční pomoc, které podporujeme, vybíráme pečlivě (je to necelá třetina všech obdržených žádostí). Získané peníze tak pomohou tomu, kdo to skutečně potřebuje. Těšilo by nás, kdyby tomu bylo i v tomto roce.