S přibývající tmou se prostor před hlavním vchodem do DpS ,,Sedmikráska“ a DsZR ,,Čtyřlístek“ (zařízení MÚSS Plzeň) zaplnil klienty, personálem, vedením zařízení a dalšími hosty, aby zde mohli přivítat Advent rozsvícením vzrostlého smrku a kulturním programem. Ten zahájila vedoucí Terapeutického oddělení. Následovaly koledy v podání jímavé trubky pana Oty Hellera, nadějné flétnistky a zpěvu Chrámového sboru Města Touškova. Pro zahřátí se rozdával punč, klienti obdrželi vánoční balíček s cukrovím. Dva páry dobrovolnic našeho DC byly u toho.