Zvládnout vlnu statisíců lidí, kteří se snaží uprchnout před válkou. Zajistit, aby si měli po strastiplné cestě přes hranice kde odpočinout, čeho se najíst, kde se zahřát. Pomoci těm, kteří se ocitli v neznámé zemi, aby se u nás zorientovali a dostalo se jim nejen materiální pomoci, ale i vlídného slova. Zásobit základními věcmi vnitřní uprchlíky, kteří na Ukrajině zůstávají v kolektivních centrech a evakuovat ty, kterým se z bombardovaných zón nepodařilo dostat včas. Zajistit pitnou vodu, potraviny, spacáky, deky, plenky, powerbanky, generátory, přímotopy… Všechny tyto a mnohé další úkoly byste našli na našem pomyslném „seznamu pomoci“, který jsme přesně před rokem začali ze dne na den psát. A jen díky obrovské solidaritě vás, našich dárců a dárkyň, se většinu z těchto úkolů i povedlo splnit. Díky vaší podpoře a nasazení celého ADRA týmu jsme společně pomohli statisícům lidí a v pomoci budeme pokračovat, dokud to bude potřeba. Jaký byl uplynulý rok z pohledu naší organizace?

Pomoc ADRA v číslech

300 000

lidí, kterým jsme pomohli

15 000

osob evakuovaných do bezpečí

232

milionů korun získáno na pomoc

198

milionů korun poskytnuto na pomoc

1 000

tun materiální pomoci

Celý rok byl pro naši organizaci extrémně náročný. Z hlediska poskytování humanitární pomoci je válka na Ukrajině specifická jednak rozsahem – potřeba humanitární pomoci, ale zároveň i solidarita dárců je nebývalá. Dále formou – poprvé od války v zemích bývalé Jugoslávie jsme se na nezbytně nutnou dobu vrátili k dovážení materiální pomoci z Česka prostřednictvím kamionů. A do třetice, poprvé v naší historii poskytujeme pomoc lidem zasaženým válkou jak přímo na Ukrajině prostřednictvím našeho zahraničního oddělení a partnerů na místě, tak u nás v Česku prostřednictvím sítě našich dobrovolnických center.
– Radomír Špinka, ředitel ADRA Česká republika

Pomoc na Ukrajině

Od počátku konfliktu jsme se zaměřovali na zajištění základních životních potřeb. Konkrétní podoba pomoci se v průběhu války měnila a mění, vždy reagujeme na aktuální situaci. Zpočátku jsme tak pomáhali především uprchlíkům na hranicích, významnou částí naší práce byla i podpora našich kolegů z ADRA Ukrajina, kterým jsme pomáhali zajistit technické zázemí a nastavit efektivní mechanismus poskytování humanitární pomoci v nebývalém měřítku. ADRA Ukrajina od počátku války až dosud poskytla pomoc téměř 6 milionům lidí!

V průběhu týdnů a měsíců jsme přešli k zásobování materiálními věcmi (na Ukrajinu jsme dopravili 58 kamionů s celkem 1 000 tunami materiální pomoci) a k dlouhodobějším aktivitám (např. k realizaci vrtů pro zajištění pitné vody). Podíleli jsme se na evakuaci obyvatel z bombardovaných oblastí – naše vozy celkem převezly do bezpečí více než 15 000 lidí. V tuto chvíli především pomáháme obyvatelům přežít zimní období např. dodávkami generátorů či přímotopů. Zajišťujeme opravy domů, podporujeme 4 kolektivní centra pro uprchlíky, distribuujeme potraviny i finanční pomoc a mnoho dalšího.

Pomoc v Česku

Na českém území se naše dobrovolnická centra v prvních týdnech významně podílela na zvládnutí migrační vlny z Ukrajiny – od pomoci na nádražích a v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU) až po materiální pomoc. Postupně jsme se pak zaměřili především na integrační aktivity pro nově příchozí – jazykové kurzy, poradenství i volnočasové aktivity pro děti. Pomáhali jsme ukrajinským ženám najít si bydlení i zaměstnání, zakládali jsme školky a podpůrné skupiny, pořádali jsme tábory, mikulášské besídky, komunitní setkávání a mnoho dalšího. Tímto způsobem jsme podpořili celkem 9 188 osob. Do pomoci se zapojilo 1 798 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří pomoci uprchlíkům věnovali 22 949 hodin svého času. V Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava jsme poskytovali i odbornou psychologickou pomoc, kterou vyhledávají zejména ukrajinské matky s dětmi. Děti mají silné emoční projevy, pláčou, v noci se budí, ženy mají obavy o zdraví či životy svých mužů. V roce 2022 se uskutečnilo 1 016 podpůrných rozhovorů a 323 krizových intervencí.

Kromě dobrovolnických center se do integračních aktivit zapojilo i Oddělení vzdělávání ADRA. Vypsalo speciální česko-ukrajinskou komiksovou soutěž Komiks bez hranic, věnovanou aktuálnímu dění na Ukrajině a tomu, jak ho vnímají děti. Vytvořili jsme také časopis „Slovíčko“, který slouží jako pomůcka pro vyučující a podporuje a zlepšuje adaptaci ukrajinských žáků a žákyň do škol.

Pomáháme i nadále

Zima bude pokračovat ještě několik měsíců, je proto potřeba lidi zabezpečit proti výpadkům proudu, elektřina je nutná i pro přístup k vodě a teplu. Je potřeba začít budovat zničenou infrastrukturu a obnovovat přístup ke službám.
– Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer ADRA

Na Ukrajině nadále potřebuje humanitární pomoc téměř 18 milionů lidí. Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) byla třetina obyvatelstva Ukrajiny donucena opustit své domovy. 8 milionů lidí odešlo hledat bezpečí za hranice země a téměř 6 milionů lidí zůstává vnitřně vysídlených na Ukrajině v kolektivních centrech pro uprchlíky a na dalších místech. Naše práce tak zdaleka není u konce. S vaší laskavou podporou budeme v pomoci lidem zasaženým válkou pokračovat tak dlouho, jak bude potřeba. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Vaše pomoc je stále potřeba

Konec války na Ukrajině je v nedohlednu a pomoc potřebují miliony lidí. Děkujeme, že vám jejich osud není lhostejný.