„Moji rodiče se často trápili kvůli nedostatku vody. V období sucha někdy nebyla voda v celé naší vesnici. Až pak jednou přivezli stroj velký jako náklaďák a začali s ním vrtat do země. Pak někdo zavolal “30 metrů” a za chvíli začala ze země proudit voda, všichni okolo se hrozně radovali. Teď máme studnu jen pár metrů od domu,“ vypráví osmiletý chlapec Rabeeshan žijící se svou rodinou ve vesnici nedaleko města Kuchaveli na východě Srí Lanky.

Rabeeshanovi rodiče žili původně na jiném místě blízko pobřeží, v roce 2004 je však o všechno připravila ničivá vlna tsunami. Když se jim pak o několik měsíců později narodil Rabeeshan, byli přesídleni do nové vesnice dál ve vnitrozemí. Dostali sice nový krásný dům, ale stejně jako v řadě dalších oblastí na Srí Lance se i zde museli potýkat s nedostatkem nezávadné pitné vody. Ve vesnici i v okolí bylo sice několik studen, některé z nich však byly znečištěné nebo voda v nich byla slaná. I tato voda však v obdobích sucha mizela úplně – studny zkrátka vyschly.

Žena si odnáší ze studně vybudované Adrou Srí LankaPobočka organizace ADRA na Srí Lance působí již téměř dvacet let a budování či oprava vodních zdrojů ve vesnických komunitách tvoří velkou část jejích aktivit. Také proto ADRA vlastní – jako jedna z mála organizací – vrtací soupravu, díky níž je schopna vyhloubit studnu až několik desítek metrů pod povrch. Jen tak lze zajistit vodní zdroj, u něhož je nižší riziko pravidelného vysychání. V rámci posledního projektu, na který částkou 15 tisíc dolarů přispěla také ADRA Česká republika, bylo v regionu Trincomalee a Batticoloa vybudováno 35 studní o průměrné hloubce 30 metrů. Nejhlubší studna však sahá až do hloubky 60 metrů.  Většina z nich stojí přímo ve vesnicích, čtyři jsou součástí školních pozemků a jedna studna byla postavena u nemocnice. Lepší přístup k vodě tak získalo 1050 rodin, tedy přibližně 4 200 osob.

Vlastnímu vrtání předcházel podrobný průzkum zdrojů. Celkem bylo provedeno 82 průzkumných vrtů, kvůli kontaminaci solí však většina lokalit nevyhovovala. Vyvrtané studny byly posléze osazeny ruční pumpou a obestaveny podezdívkou s nádržemi na zachycení vody, které mohou sloužit k mytí i praní. Na stavbu studní byli najímáni místní zedníci, jedním z nich byl i Rabeeshanův otec. „Tatínek dostal nářadí a součástky na opravu pumpy a bude se nyní o pumpu starat, aby se neporouchala,“ říká hrdě Rabeeshan. V každé lokalitě byl totiž vytvořen výbor z místních obyvatel, jehož úkolem bude péče o vodní zdroj, jeho pravidelná kontrola či případné opravy. Vybraní muži byli proto proškoleni v zacházení s pumpou a dostali k tomu i potřebné nářadí.  Jinak ale výbory z 80 % tvoří ženy, což vyplývá z tradičního rozdělení rolí v rodině, kdy obstarávání vody bylo vždy povinností ženy.

Osvětové plakátky s informacemi o správné hygieněRabeeshanovi rodiče se pak stejně jako ostatní obyvatelé vesnic s novými studnami zúčastnili školení, kde se seznámili se základními pravidly prevence infekčních nemocí či nemocí šířených vodou. Na školách pak bylo vyvěšeno 800 plakátů, které názorně pomocí obrázků připomínají dětem základní hygienické návyky, od skladování potravin přes osobní hygienu až po udržování čistoty okolo vodního zdroje. ADRA také po uvedení studní do provozu provedla testy kvality vody, aby se skutečně potvrdila její nezávadnost. Ze všech 35 studní mohou dnes lidé bez obav čerpat kvalitní pitnou vodu.

Věděli jste?

  • rok 2013 byl vyhlášen Mezinárodním rokem vodní spolupráce, vice zde
  • 1,6 miliarda lidí žije v zemích s kritickým nedostatkem vody
  • 783 milionů lidí na světě nemá přístup k pitné vodě
  • 3,5 milionů lidí ročně zemře v důsledku nedostatku vody či následkem infekcí šířených vodou