Dvě mladé dívky a zároveň sestry Rajina (15) a Sreety Murmu (12) dnes studují v 8. a 6. třídě na internátní škole SAMS. Studium je baví, mohou se rozvíjet, nacházejí zde podporu učitelů i přátelství spolužáků. Dívky zde nejen studují, ale také bydlí, dostávají tři teplá jídla denně a vše potřebné k tomu, aby mohly v areálu jedné z nejhezčích a nejvybavenějších škol programu BanglaKids žít. Dalo by se říci, že jejich potřeby jsou téměř po všech stránkách zabezpečeny. Cestě na SAMS však předcházelo rodinné drama, které stále pokračuje a uvádí nás do reality života některých chudých bangladéšských rodin, jejichž děti naši dárci podporují.

Rodina

Rajina a Sreety pocházejí z osmičlenné rodiny z malebné vesnice Rameshopur, obklopené rýžovými poli, která se nachází v západní části Bangladéše, v okrsku Dinajpur. Mají dva starší bratry a dvě starší sestry. Všichni sourozenci již založili své vlastní rodiny. Jeden bratr a jedna sestra žijí se svými protějšky v Indii, další sestra ve vzdálené lokalitě Bangladéše. Zbývající a zároveň nejstarší bratr v blízkosti svého otce a matky. Rodiče jsou negramotní, nevlastní půdu, pracovali jako námezdní dělníci s nejistým příjmem.

Vesnická škola

Rodiče Rajiny a Sreety si uvědomovali nezbytnost vzdělání svých dětí. Inspirovali je ke studiu, kterého se jim samým nedostalo. Rajina a Sreety proto začaly ve své rodné vesnici navštěvovat vesnickou školu Rameshopur. Situace v rodině se šesti dětmi ovšem nebyla vůbec jednoduchá. Krize přicházely zvláště v mimosezonních obdobích, kdy se rodičům (námezdním dělníkům) nedařilo sehnat práci. V těch dobách neměli peníze už ani na jídlo pro své děti. Často se tak stávalo, že děti chodily do školy bez snídaně, hladové, což je pro nás Středoevropany situace téměř nepředstavitelná.

Vesnická škola Rameshopur se však pro dívky i rodinu stala záchranou. Díky podpoře českých dárců v ní obě sestry mohly nejen studovat, ale v poledne po vyučování dostaly také oběd, což velmi pomohlo nejen sestrám, ale i celé rodině, protože jim odpadla starost o jídlo pro Rajinu a Sreety. Pro některé bangladéšské děti je škola nejen zdrojem poznání, ale také nadějí, že se nají.

Nemoc otce

OtecPřibližně před třemi lety, při přechodu Rajiny na SAMS se však situace v rodině ještě více zhoršila. Otec, pan Jetha Murmu, tehdy vážně onemocněl a dodnes je upoután na lůžko. Stará se o něj jeho manželka, paní Moni Murmu, matka všech dětí, která ho krmí a umývá. Nemá ale prostředky na léky pro svého manžela. Jídlo shání, jak se dá. Díky místní komunitě a panu učiteli vesnické školy v Rameshorpuru dostávají trochu jídla ráno a večer.

Postoj sourozenců

V Bangladéši je běžné, že se dospělé děti postarají o své rodiče a mladší sourozence. V rodině pana a paní Murmu tomu tak bohužel není. Jejich dospělé děti se o ně ani o své dvě mladší sestry nestarají. Žijí daleko a kontakt s rodinou neudržují.

Nejstarší syn, který jako jediný žije nablízku, odmítá poskytovat stravu rodičům a podporu sestrám s tím, že chce půdu, kterou již dříve zabrali otcovi bratři a na níž otec nemá nárok. Hájí se a argumentuje slovy: „Sestrám nedám ani haléř. Sám mám dvě děti… Proč jsi zplodil tolik dětí?“  V jeho postoji jej utvrzuje i jeho poněkud chamtivá manželka. Je to smutný příběh. Rodiče i sestry tak zůstali bez podpory nejbližších.

Situace rodičů

SestryMaminka by si přála mít své dvě nejmladší dcery doma, ale není to možné. Finančně by to nezvládla. Leží na ní tíha péče o manžela i nutnost vydělávat nepravidelnou prací, což ji vyčerpává. Ve své nouzi požádala vedení internátní školy SAMS, aby dcery neposílali během prázdnin domů a zařadili je do statusu „sirotek“. Jakoby se jich pro jejich dobro dočasně vzdala, neboť jim sama nemohla poskytnout potřebné zázemí.

Když rodinu a nemocného tatínka na lůžku navštívil náš koordinátor Mrinal Khakha, zeptal se ho naléhavě plačící tatínek: „Jak se daří mým dětem? Jak se daří mým dětem?“… Mrinal mu řekl: „Vašim dětem se daří dobře.“… a tatínek se uklidnil.

Rajina a Sreety jsou jeho nadějí. Se vzděláním mají šanci získat lépe placené zaměstnání a postarat se o svého otce i matku.