Máte odvahu být jiní? Jestliže ano, pak je právě pro vás určen seminář k Ceně Michala Velíška 2019.

Rádi bychom vás již nyní pozvali na tradiční seminář, který předchází slavnostnímu vyhlášení jména držitele této ceny. Letos budeme celé dopoledne s vámi i se zajímavými hosty diskutovat na téma ODVAHA BÝT JINÝ a hledat odpovědi mimo jiné na tyto otázky: Je možné být jiný než…? Co znamená „být jiný”? Život mezi „chci“ a „jsem.” Postavit se osudu…

Bližší informace včetně termínu zahájení online rezervace na obě akce zveřejníme na počátku září (kapacita sálu je omezena). Těšíme se na vás i vaše známé.