ADRA v roce 2017 podpořila projekt cílený na posílení odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám v oblasti Cavite na Filipínách. Oblast se nachází v seismiologicky aktivní zóně, ve které dle predikcí existuje možnost vzniku zemětřesení o síle až 7,2 stupně Richterovy škály. Cílem projektu je zvýšení připravenosti na možné zemětřesení a eliminace možných rizik. Jedním z plánovaných kroků je vytvoření plánu pro mimořádné události.

Z tohoto důvodu se díky podpoře ADRA a filipínské humanitární akademii dne 25. dubna 2018 uskutečnilo setkání organizované Úřadem obrany (OCD) ve spolupráci s Úřadem pro veřejnou bezpečnost v Cavite (PG-COPS). Setkání mělo za cíl především určení rolí a participace jednotlivých aktérů zapojených do tvorby zmíněného plánu.

Svým zaměřením je setkání v součinnosti s aktuálním plánem na snížení rizik katastrof a jejich managementu vytvořeným Národní radou. Plán by v sobě měl zahrnovat především ty oblasti, u kterých hrozí zvýšené riziko zemětřesení a měl by stanovit role a aktivity jednotlivých aktérů při mimořádných situacích.

Setkání se zúčastnilo 74 účastníků zahrnující zástupce z 23 obcí a měst oblasti Cavite. Setkání uvedl zástupce pro styk s veřejností PG-COPS Trixia Flores, přičemž v jeho průběhu jednotliví účastníci opakovaně zdůraznili důležitost daného plánu při záchraně lidských životů. Ředitel ADRA Filipíny, Tom Pignon, uvedl, že zmíněný plán povede především k lepší koordinaci v případě možných krizových událostí.

Zástupce z OCD Alex Masiglat vedl diskuzi týkající se významu daného plánu, jeho definici, důležitost a možnosti využití. Zdůraznil, že zásadní pro jeho správnou formulaci je v první řadě zapojení a spolupráce jednotlivých vládních úřadů a organizací, a to nejenom při jeho vzniku, ale také pozdějších aktualizacích.         

Na setkání budou navazovat další dvě, která se budou týkat formálních náležitostí vzniku plánu a jeho samotné formulace.