Jednou z novinek 12. ročníku Ceny Michala Velíška bylo předání pamětních medailí České mincovny, a. s., Jablonec nad Nisou finalistům tohoto ocenění.

První pamětní medaile se objevily již v antice a od té doby slouží jako upomínka na velké okamžiky a výjimečné osobnosti. Medaile jsou, stejně jako mince, kulaté. Jejich tvar tak symbolizuje nekonečno a cyklickou podstatu věcí, návrat od konce k začátku, sebeobětování a sebeobnovu – prastaré koncepty spojené s lidským hrdinstvím. Odvaha je nesmírně cennou komoditou. Medaile jsou proto vyraženy ze stříbra, drahého kovu, který si lidstvo odpradávna spojuje s opravdovou a nezpochybnitelnou hodnotou. České země byly v minulosti na stříbrnou rudu bohaté a lidé si stříbra nezřídka cenili více než zlata.

Protože ryzí charakter lze ocenit jedině ryzím kovem, je ryzost stříbra použitého při ražbě medailí maximální. Lze ji vyjádřit zlomkem „999/1000“ – to znamená, že na případné příměsi připadá pouhá jedna jediná tisícina z celkové hmotnosti medaile. Povrch medaile se vyznačuje zrcadlovým leskem. V odborné medailérské terminologii se jedná o takzvanou kvalitu „proof“. Tento choulostivý povrch je zrcadlem lidského bytí – stačí totiž málo, nepatrný dotek, a už nikdy nebude stejný jako dříve.

České mincovnictví má více než tisíciletou tradici, k níž se akciová společnost Česká mincovna hrdě hlásí. Razí nejen všechny oběžné mince, ale také všechny české pamětní medaile a množství dalších produktů z drahých kovů.

V roce 2017 si Česká mincovna vytyčila nesnadný cíl – přesvědčit i ty největší pochybovače o tom, že historie našeho národa je plná hrdinů, na které můžeme být doopravdy hrdí. Prostřednictvím série pamětních medailí nazvané „Národní hrdinové“ proto vzdává hold devatenácti československým osobnostem, jež se za posledních sto let obětovaly pro vyšší dobro. Jejich osudy dodnes dokazují, že lidé svůj život v průběhu 20. století neriskovali jen během válek, a tak v ryzím zlatě a stříbře zvěční vlastence, filozofy, novináře, kněze, studenty, umělce i politiky.

Česká mincovna, a. s., nehledí ale jen do minulosti. Navázala spolupráci s Nadací ADRA jako hlavní partner Ceny Michala Velíška, aby společně upozornily a ocenily odvahu současných hrdinů všedního dne. Finalisté tohoto morálního ocenění – „obyčejní lidé“, kteří vykonali nevšední činy – tak mají od letošního roku svoje pamětní medaile. Jsou neprodejné, nelze je použít k jinému účelu a jsou přísně evidované.