Domov důchodců předal první certifikáty dobrovolníkům. Shodou okolností se jednalo o studentky SZŠ v Šumperku slečny: Lucii Drkošovou, Kristýnu Pavlíkovou, Veroniku Rakusovou, Barboru Večeřovou a Michaelu Vyhnálkovou. Certifikáty dobrovolnické služby vystavilo Dobrovolnické centrum ADRA v Prostějově a studentky je od zástupkyň Domova převzaly na půdě své školy. Studentky – dobrovolnice docházely v průběhu celého roku do Domova a strávily se seniory hodně času. Domov důchodců Šumperk, p.o., chce proto ještě jednou touto formou poděkovat studentkám a popřát jim hodně úspěchů ve studiu i v soukromém životě.

 

Bc. Aneta Vykopalová DiS. – kontakt pro zájemce o dobrovolnictví: tel. 583 301 545 nebo e-mail vykopalova@ddspk.cz

Domov důchodců Šumperk, p. o.