Vládní regulace z důvodu pandemie covid-19 se nevyhnuly ani Myanamru, kde ADRA v současnosti provozuje humanitární projekt zaměřený na podporu vzdělávání a vytváření nových pracovních míst. Země je uzavřená pro zahraniční turisty, některé z regionů nevpouštějí ani pro MyanmařanyOpatření znamenají tvrdý náraz pro zdejší ekonomiku. To platí bohužel také pro naše dvě projektové lokality, uprchlické tábory v Kačjinském a rurální oblasti v Čjinském státě. Přes výše zmíněná opatření se ale i přesto daří na obou místech plánovanou pomoc úspěšně realizovat. 

Kačjinském státě podporujeme 534 studentů z uprchlických táborů. V rámci probíhající pandemie došlo k uzavření zdejších škol po několik měsíců. Projekt pomáhá studentům (potažmo jejich rodinám) s náklady na studijní materiály a s asistencí při studiu na dálku. Jednou z příjemkyní pomoci byla také paní Daw Nang Sam, která má dva syny a dceru: „Covid nám omezil již tak okleštěné možnosti výdělku. Když jsme získali podporu od organizace ADRA, plakala jsem štěstím, že přes naše finanční problémy budou moje děti moci pokračovat ve studiu“. 

Čjinském státě pomáháme místním tzv. cash for work metodou, kdy zajišťujeme možnost výdělku za práci pro nezajištěné rodiny. V tomto roce bylo tímto způsobem podpořeno devět vesnic. Místní obyvatelstvo se na projektu intenzivně podílí od plánování až po realizaci. Společně s pracovníky ADRA staví tři nové mosty, které umožní lepší propojení s okolním světem a snazší přístup k infrastruktuře. Opravuje se také jeden stávající most, který v minulém roce poničila povodeň. Pandemie zde zkomplikovala a prodloužila výběrová řízení na dodavatele, i přesto se však do konce roku vše plánované stihne zrealizovat. Kromě mostů se budují nové přístupové cesty a přístup k vodě. „Děkujeme organizaci ADRA, že nám usnadnila tak důležité spojení s ostatními vesnicemi a městem. Cesta na trh, do školy či nemocnice je pro nás nyní mnohem snazší, říká jeden z příjemců pomoci.  

Projekt „Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského státu, Myanmar II“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.