Čalantika je název chudinského slumu v bangladéšské metropoli Dháce a také centra pro vzdělání a volný čas, které zřídila organizace ADRA s podporou českých a slovenských dárců v létě 2013. Poskytuje základní vzdělání místním dětem a podporuje je v tom, aby mohly začít chodit do běžné školy a své vzdělání úspěšně dokončit. Centrum vzdělává také jejich rodiče, usiluje o zlepšení životních i pracovních podmínek a je oporou celé místní komunitě.

Začátkem nového roku jsme v centru Čalantika trošku počítali – a máme velkou radost z toho, že vám můžeme oznámit báječné výsledky naší společné pomoci v Čalantice.
V roce 2014 jsme díky vám zajistili spoustu věcí, podívejte se na prezentaci:

Děkujeme všem, kteří s námi Čalantiku podpořili. Společně můžeme měnit konkrétní životy bangladéšských dětí a jejich rodin!