Čalantika je název chudinského slumu v bangladéšské metropoli Dháce a také centra pro vzdělání a volný čas, které zřídila organizace ADRA s podporou českých a slovenských dárců v létě 2013. Poskytuje základní vzdělání místním dětem a podporuje je v tom, aby mohly začít chodit do běžné školy a své vzdělání úspěšně dokončit. Centrum vzdělává také jejich rodiče, usiluje o zlepšení životních i pracovních podmínek a je oporou celé místní komunitě.

Začátkem nového roku jsme v centru Čalantika trošku počítali – a máme velkou radost z toho, že vám můžeme oznámit báječné výsledky naší společné pomoci v Čalantice.

Děkujeme všem, kteří s námi Čalantiku podpořili. Společně můžeme měnit konkrétní životy bangladéšských dětí a jejich rodin!

AKTUÁLNÍ VÝZVA: SOS TORNÁDO V ČR

Přispějte na veřejnou sbírku ADRA SOS tornádo v ČR prostřednictvím portálu Darujme či na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390.

Pro zahraniční platby IBAN: CZ16 0300 0000 0000 6688 8866.

Poslat můžete i dárcovskou SMS ve tvaru DMS ADRA 30/60/90 na číslo 87 777.