V kambodžských oblastech Baray a Santuk představuje podvýživa dětí stále velký problém. Podvýživa malých dětí je nebezpečná zejména proto, že omezuje nejen jejich fyzický, ale i duševní vývoj. Tím mohou být v budoucnosti poznamenány jejich možnosti v oblasti získání dobrého vzdělání a později i zaměstnání. Nedostatečné vzdělání je přitom překážkou nejenom pro osobní rozvoj člověka, ale i pro rozvoj celé společnosti.

Stav podvýživy dětí ve zmíněných kambodžských oblastech pravidelně sledujeme pomocí měření váhy a výšky všech dětí v komunitě. Podle toho, jak rychlé pokroky každé dítě dělá, se spolupráce s jeho rodinou individuálně nastavuje tak, aby každé dítě mělo šanci se z podvýživy vymanit.

Dlouhodobě efektivní řešení dětské podvýživy spočívá v komplexní práci s celou komunitou, jejíž aktivní zapojení a snaha problém řešit, jsou naprosto nezbytné. Projekt BSNUM (Baray Santuk Nutrition for Under 2 years and Mothers) proto spočívá především v propracovaném systému osvětových seminářů, které se pravidelně konají v každé ze čtyřiceti čtyř zapojených komunit. Seminářů se účastní muži, ženy i děti. V průběhu tří let se vesničané dozvídají nejenom to, jak vhodně upravovat a připravovat výživově hodnotnou stravu pro malé děti, ale i to, jakou péči a výchovu kojenci a batolata potřebují ke správnému psychosociálnímu vývoji. Semináře se věnují i osvětě v oblasti hygieny, výživy těhotných a kojících žen, práv dětí a žen apod.

Projekt respektuje místní životní podmínky mimo jiné i tím, že recepty na dětskou stravu vždy sestávají ze surovin, které jsou v místě běžně dostupné, a to i lidem nemajetným. Je také třeba reflektovat sociální situaci rodin, v nichž se často pracovního života musí účastnit i matky novorozenců a batolat, a nemají tak vždy čas vařit pro rodinu více druhů jídel. Maminky malých dětí se tak dozvědí, jak i jednoduchou úpravou jídla pro dospělé členy domácnosti mohou dosáhnout toho, že jídlo bude vhodné i pro batolata (například absencí pálivých surovin, dostatečným zastoupením vitamínů apod.)

Realizací osvětových seminářů však práce zaměstnanců ADRA Kambodža nekončí. I po seminářích se totiž naši kambodžští kolegové v komunitách pohybují, zjišťují, jak se lidem daří zapojovat nově nabyté znalosti do běžného chodu domácnosti. V případě potřeby vesničanům poskytují další podporu a konzultace, aby se zdravější životní návyky skutečně v rodinách ujaly a rodiny samy jejich význam chápaly. Právě změna stravovacích návyků u malých dětí je často složitá. Ať už proto, že rodiče dětí zprvu nechápou její smysl, nebo proto, že při přechodu na jinou stravu děti v prvních týdnech mohou mít zažívací problémy. Pro pracovníky projektu je tak leckdy velmi obtížné udržet důvěru a motivaci rodičů v projektu pokračovat.

Práce na řešení dětské podvýživy v Kambodži v rámci našeho projektu je často velmi náročná. Díky velkému nasazení kolegů z ADRA Kambodža se však daří obyvatele Baray a Santuk motivovat k zapojení do projektu, díky čemuž zde skutečně dochází k dlouhodobému snižování podvýživy. Graf ukazuje výsledky měření podvýživy dětí v jedné z vesnic před zapojením do projektu a po šesti týdnech, během nichž jedí zdravější a výživnější stravu. Jak je vidět, již po tak krátké době lze u velké části dětí zaznamenat značný pokrok směrem k lepšímu zdravotnímu stavu.

 graf podvýživy dětí

Pozn.: Graf ukazuje počet dětí vykazujících normální váhu vzhledem k věku a výšce, lehkou podvýživu, těžkou podvýživu a velmi těžkou podvýživu. Modrý sloupec zobrazuje stav podvýživy před zahájením projektu, červený sloupec výsledky měření po šesti týdnech od zahájení účasti dětí a jejich rodin v projektu.

BSNUM  BSNUM BSNUM