16. září 2019 v Turnově proběhla konference téma dobrovolnictví s názvem „Dobrovolnictví na hraně“ aneb nové formy dobrovolnictví, která byla pořádána dobrovolnickým centrem ADRA Liberec a organizací Hestia pod záštitou města Turnov. Cílem konference bylo představit nové formy dobrovolnictví a vytvořit prostor pro diskusi a pro sdílení zkušeností s dobrovolnickými službami.

Konference se v samostatných blocích zaměřila na takové formy dobrovolnictví, které nejsou součástí viditelného mainstreamu charitativních aktivit, ale spíše stojí na jejich okraji. Věnovala se tématům jako je firemní dobrovolnictví, dobrovolnictví generující příjem, online dobrovolnictví či dobrovolnictví ve věznicích nebo v sociálních službách.

ADRA se zde podělila o své bohaté zkušenosti s prací s dobrovolníky, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii a dovednosti ve prospěch ostatních lidí, ať jde o pomoc seniorům, zdravotně postiženým osobám nebo sociálně znevýhodněným dětem. Spolu s ostatními účastníky z řad představitelů dobrovolnických organizací a zástupců státní správy a samosprávy zdůraznila nezbytnost a společenskou důležitost dobrovolnických služeb a poděkovala za dobrovolnickou práci a propagaci dobrovolnictví.

V souvislosti s konferencí „Dobrovolnictví na hraně“ za Adru ještě dodáváme, že každý z nás byl někdy v životě dobrovolníkem, neboť hranice mezi pomocí příbuznému, příteli či kolemjdoucímu, který pomoc potřebuje, často není jednoznačná. Potřeba být užitečný a pomoci je nám vrozená. Dobrovolnictví je formu pomoci, která v sobě kromě vlastního vědomého rozhodnutí nese i takové znaky, jako je samozřejmost, spontánnost a neočekávání vděku. Často nejde o velké činy. Postačí věnovat 2 hodiny týdně nějaké formě dobrovolnictví, která nám přináší radost a vyhovuje naší povaze, schopnostem a časovým možnostem. Ať už jde o dobročinné obchůdky či návštěvu domova pro seniory, všechno se počítá.

Záznam z konference byl uveden také ve zpravodajství místní televize rtm plus. Video můžete shlédnout ZDE.