ADRA ČR podporuje rozvoj zemědělství v regionu Petit Goave na Haiti již od roku 2010. Nyní však byla místní komunitou požádána o naléhavou pomoc v jiné oblasti. V okolí jedné z tréninkových farem chybí škola. Téměř 200 dětí se nyní provizorně učí v budově kostela, odkud však musí v červnu 2013 odejít – zatím ale nemají kam. Na stavbu jednoduché školy je přitom potřeba pouze 150 tisíc korun.

Na počátku byl nápad umožnit vzdělání dětem z těch nejchudších rodin v jedné z odlehlých horských oblastí regionu Petit Goave. Asociace pokrokové mládeže a dospělých Savannah společně s místní farmářskou organizací MODT, se kterou dlouhodobě spolupracuje i ADRA, při průzkumu zjistila, že v okolních vesnicích žije přibližně 250 dětí, které nechodí do školy, protože rodiče si to nemohou dovolit. V roce 2008 zde proto byla postavena škola ze sušených lodyh a listů kokosovníků, do níž se ihned Nedokončený kostel, v němž škola dočasně sídlí.zapsalo 110 žáků. V období dešťů, které na Haiti trvá přibližně půl roku, však nebylo možné ve škole učit. Asociace proto požádala místního kněze, zda by se škola nemohla přestěhovat do nedokončené budovy kostela. Zde škola, kterou nyní navštěvuje 175 žáků, improvizovaně funguje doteď. Dle plánů by však kostel měl být v červnu 2013 vysvěcen a měl by být nadále používán pouze pro církevní účely.

Asociace již sehnala pozemek, hotové jsou již i plány na stavbu nové školy. Jediné, co chybí, jsou finanční prostředky. Budova se třemi třídami, kabinetem pro učitele a toaletami, kterou by bylo možné postavit do června, stojí v přepočtu 150 tisíc korun. Ideálně by však bylo potřeba šest tříd plus ještě jednu pro mateřkou školku. V této rozšířené verzi by si stavba vyžádala přibližně 400 tisíc korun. Místní komunita má na stavbě školy velký zájem, proto také přislíbila, že vlastními silami zajistí vykopání základů a latrín.

ADRA ČR se rozhodla pomoci a otevřela veřejnou sbírku za účelem sehnat prostředky na stavbu školy. Přispět lze zasláním libovolné částky na účet 3762 3762/0300, variabilní symbol 571, ale také nákupem prostřednictvím programu eDonation.