Tento doklad umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým a právnickým osobám, odečíst si hodnotu svého daru od daňového základu.

Každoročně ke konci ledna zasíláme poštou dárcům, na něž máme úplné kontaktní údaje, potvrzení automaticky, takže není třeba o ně žádat. Tento doklad se vztahuje na všechny dary, které jste zaslali na účty naší nadace během celého roku 2017. Pokud toto potvrzení společně s děkovným dopisem neobdržíte do 31. ledna 2018, příp. si nejste jisti, zda Vaše kontaktní údaje máme k dispozici, prosím, napište nám na nadace@adra.cz. Jestliže máme na dárce pouze jejich mailový kontakt, rozesíláme jim potvrzení jen elektronicky.

Všech Vašich darů si velice vážíme. Vnímáme je jako projev důvěry a přáli bychom si, když byste i v tomto roce prostřednictvím naší nadace podpořili podle svých možností ty, k nimž osud nebyl příznivý. Děkujeme Vám.