Do letošního ročníku ceny, kterou tradičně zahajujeme 13. září, budou zařazeny statečné činy – nominace, které od vás obdržíme do 4. října (pozdější budou zařazeny do následujícího ročníku).

Do dnešního dne jste nám poslali již přes 60 různých příběhů odvahy (postavení se násilí či zlu, poskytování první pomoci, záchrana lidí po autohavárii, před ohněm či vodou, boj s nespravedlností apod.). Věříme, že další nám ještě zašlete. Při vyplňování nominačního formuláře, prosíme, nepoužívejte smajlíky. Následovat bude ověření úplnosti a pravdivosti všech nominací. Ty musí odpovídat statutu ceny a rovněž musí být ukončeno případné jejich policejní šetření. Přitom není rozhodující, kolik lidí pošle nominace na týž čin; prvořadé je pouze konkrétní jednání zachránce v dané krizové situaci.

V první polovině října pak nominační výbor vybere ze všech nominací do finále tři příběhy – konkrétní činy zachránců – neprofesionálů, kteří bez ohledu na následky pro ně samé pomohli na území České republiky lidem v ohrožení života. Zvláštní pozornost věnujeme též nominovaným činům odvážných dětí do 15 let a seniorů nad 80 let, kteří se nečekaně ocitli v roli zachraňujících. S Cenou Michala Velíška není spojena žádná finanční odměna či jiná výhoda. O jejím letošním nositeli, který obdrží sošku anděla, rozhodnete vy na konci října online hlasováním na našem webu. Hlasovat se bude pouze mezi třemi finálovými nominacemi, přičemž z jedné mailové adresy lze poslat jen jeden hlas. Tyto příběhy vám přiblíží reportáž v říjnových Střepinách a jejich popis na našem webu.

Probíhá též příprava tradičního semináře, který svým námětem souvisí s podstatou cenou – boj proti lhostejnosti. Letošním tématem bude diskuze se zajímavými hosty o „Proměnách hrdinství“.

Prosíme, sledujte pravidelně náš web, kde budeme postupně zveřejňovat další informace – o vysílání reportáže ve Střepinách, o programu semináře, termínu a způsobu hlasování, o zahájení registrace na seminář a slavnostní ukončení letošního ročníku 31. října, popis nejzajímavějších nominací, fotografie atd.

Bez vás, kterým není lhostejné, co se kolem nás děje, by tato cena nemohla existovat již celých 13 let. Děkujeme vám.