Občanské sdružení Setkání s hudbou, Národní technické muzeum, občanské sdružení ADRA ve spolupráci s Blue Season Art Agency a agenturou TCMA v letošním roce opět organizují adventní benefiční koncert s tradičním názvem …ET IN TERRA PAX… Stejně jako v loňském roce se koncert uskuteční v netradičním prostředí dopravní haly Národního technického muzea v Praze ve čtvrtek 13. prosince od 19 hodin. Výtěžek z koncertu podpoří projekty organizace ADRA na pomoc obětem domácího násilí.                                                              

Na programu koncertu je tentokrát nejznámější vánoční mše, tedy Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v provedení 4Season Chamber Orchestra a Smíšeného sboru ČVUT. Sbormistrem a varhaníkem v jedné osobě bude Jan Steyer, dirigovat bude Marek Šedivý. Výtěžek z koncertu je určen na podporu projektů, kterými ADRA pomáhá obětem domácího násilí. Již téměř deset let funguje v Hradci Králové v rámci ADRA pobočky Poradna pro oběti domácího násilí a trestné činnosti. Poradna se nejprve věnovala pouze pomoci přímým obětem domácího násilí, jimž nabízela bezplatné právní poradenství, ale i psychologickou a socio-terapeutickou pomoc. V roce 2009 zde také vzniklo Dětské krizové centrum, z něhož část klientů tvoří děti z rodin zasažených domácím násilím. V roce 2011 ADRA Hradec Králové v rámci všech svých služeb pracovala s 313 klienty, jimž poskytla 4 389 konzultací.

Své zkušenosti a znalosti odborníci z pobočky ADRA v Hradci Králové přenášejí také do zahraničí. V letech 2006 až 2008 se mimo jiné účastnili projektu v Srbsku, nyní se jako školitelé podílí na projektu v Gruzii. Dle nedávného průzkumu organizace Anti-Violence Network of Georgia (AVNG) se každá čtvrtá vdaná gruzínská žena potýká s některou z forem domácího násilí. Aktuální ADRA projekt v Gruzii je tedy zaměřen na školení pro pracovníky těchto neziskových organizací (právníky, psychology, soc. pracovníky), ať už v péči o oběti násilí, ale i třeba v oblasti lobbingu, který by měl směřovat k prosazování změny zákonů, či ve fundraisingu. Školení jsou realizována i pro policisty, soudce či další úředníky samosprávy, přičemž cílem projektu je i posílení spolupráce samosprávy a neziskových organizací.

Lístky na koncert v ceně 170 Kč (90 Kč – studenti, senioři, ZTP) lze zakoupit přímo v muzeu před konáním koncertu, případně si je lze rezervovat na čísle 731 157 472 nebo mailem na adrese adra@adra.cz.

Letošní adventní koncert …ET IN TERRA PAX… organizovaný ve prospěch organizace ADRA je již v pořadí pátý, autorem myšlenky tohoto projektu a hlavním organizátorem je hudební skladatel, producent a zpěvák Petr Hanzlík, mj. předseda sdružení Setkání s hudbou. V minulých letech se koncert uskutečnil v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu, v kostele sv. Klimenta či v kostele sv. Šimona a Judy, výtěžek z koncertu byl v minulosti věnován na podporu programu rozvojového vzdělávání PRVák, na rekonstrukci zdravotnického střediska v Itibo v Keni či na podporu dobrovolnických center ADRA.

plakat