Tradiční seminář, který letos pořádáme 6. listopadu k Ceně Michala Velíška, nese název „Odvaha být jiný“. Je určen všem, koho tato tématika profesně i lidsky zajímá. Je však třeba se včas online zaregistrovat, protože kapacita sálu je omezena.

Jak vypadá a čím se od nás odlišuje hrdina všedního dne? Stačí být jiný? Co si o hrdinství myslí česká společnost? Vytváří filmový hrdina reálný obraz hrdinství? Co můžeme dělat, když…? Odpovědi nejsou vůbec jednoduché. O svoje názory a zkušenosti se s vámi podělí např. filozof, režisér, vedoucí průzkumu a další zajímaví hosté různých generací.

Seminář se koná v Primátorské rezidenci na Mariánském náměstí č. 1 v Praze od 9,30 do 12,30. Na něj pak navazuje od 13,00 slavnostní předání Ceny Michala Velíška za rok 2019. Další informace budeme průběžně uveřejňovat zde.

Marta Kubišová v jedné své písni zpívá: „…Přichází i mezi nás, i mezi námi jsou, na první pohled je nepoznáš, když po ulici jdou, zazvoní, když přijde čas, kde by mlčky stál každý z nás. Poslouchej…“ Tak přijďte mezi nás nejen poslouchat. Těšíme se na vás.