Když rodina paní Ma Than Nyut přišla během cyklónu Nargis v roce 2008 o  střechu nad hlavou, postavila si svépomocí přístřešek z bambusu a  igelitů. Nikdo ze členů rodiny v té době ale určitě netušil, že v  takových provizorních podmínkách stráví ještě následující tři roky.

Teď se však konečně chystají stěhovat do lepšího. Starosta vesnice Lay Yin Kwin je uvedl na seznam jako jednu z 26 potřebných rodin, pro které ADRA staví dřevěná obydlí díky programu humanitární pomoci České republiky. „Jsem za tuto možnost moc vděčná, s naším rodinným příjmem bychom si takové bydlení nikdy nemohli dovolit,“ řekla paní Than Nyut zástupcům organizace ADRA při jejich monitorovací cestě. Všechny rodiny budou již zanedlouho bydlet pod střechou, do které nezatéká, budou mít pevnou dřevěnou podlahu i vlastní latrínu. Do konstrukce obydlí jsou zapojeny i samotné rodiny – mužští členové pomáhají při stavebních pracích zkušeným tesařům, aby si sami osvojili znalosti a dovednosti nutné k postavení takového obydlí.

Po přestěhování budou rodiny pečovat o svá obydlí vlastními silami, v případě problémů se ale budou moci obrátit na vesnický výbor. Pracovníci organizace ADRA budou ve vesnici také pořádat školení v oblasti hygieny a udržby domácností.

logo ČRA