Letos budeme v regionech Dnipro a Záporoží – oblastech, které patří mezi ty nejvíce postižené probíhajícím konfliktem na východní Ukrajině, realizovat projekt na podporu místních neziskových organizací. Projekt se skládá ze třech částí: školení, studijní cesty a online poradenství. Aktivity jsou navrženy ve spolupráci s místními organizacemi tak, aby reagovaly na jejich aktuální potřeby.

Projekt dává příležitost novým, ale i zkušeným pracovníkům z místních nevládních a občanských organizací na Ukrajině rozvíjet potřebné specifické dovednosti, a to i v oblasti hledání, získávání a implementování mezinárodních projektů od nadnárodních donorů podle potřeb během probíhající humanitární krize. 

První část projektu, tedy trénink zaměřený na krizový management, se uskuteční již tento měsíc v ukrajinském Dnipru. Školit budou zkušení mentoři z Polska a Slovenska (Mila Zbořil – spolupracovník ADRA). Více informací o akci naleznete na FB události ukrajinského partnera: Institut Respublika.

Další podrobnosti si můžete přečíst v sekci projektu „Zvýšení kapacit na Ukrajině v oblasti řízení, komunikace a fundraisingu„.

Děkujeme donorům, bez kterých by se projekt nemohl konat: