Práci za mzdu a peníze na vzdělání. Na tomto jednoduchém principu je založena naše pomoc v oblastech postižených přírodními katastrofami a vnitropolitickými konflikty v Myanmaru (dříve Barma). Místním obyvatelům nabízíme práci na konkrétním projektu souvisejícím s přírodní katastrofou. Lidé tak získají peníze přímo a mohou je využít podle svých aktuálních potřeb. Stipendia jsou zase v tomto roce určena na náklady spojené se školní docházkou dětí z uprchlických táborů od pomůcek až po dopravu.

Myanmar je hluboce poznamenán desítky let trvající občanskou válkou, autoritářskou vládou i etnickými konflikty. Ačkoli v roce 2016 byla ustavena demokratická vláda a země se velmi rychle politicky, ekonomicky i sociálně rozvíjí, mírový proces postupuje jen zdlouhavě a pomalu. Humanitární situace v řadě regionů je stále kritická. Ozbrojené boje, etnické konflikty, chronická chudoba, nucené přesídlování a do toho časté přírodní katastrofy, s tím vším se musejí vyrovnávat místní obyvatelé. Téměř milion lidí potřebuje některou z forem humanitární pomoci.

ADRA dlouhodobě působí ve dvou tamních regionech. V Kačjinském státě se zaměřujeme zejména na pomoc vnitřně vysídleným lidem, tedy těm, kteří byli nuceni opustit své domovy, často již před mnoha lety. Ve 136 táborech stále žije v provizorních podmínkách téměř 100 000 lidí! Mezi nejpalčivější problémy zde patří přístup dětí ke vzdělání. Rodiče mají jen omezené možnosti výdělku a často si nemohou dovolit náklady spojené se školní docházkou od uniforem přes dopravu, školní obědy až po učebnice a další vzdělávací materiály. Děti, které nechodí do školy, bývají zaměstnány na černo a v nevhodných podmínkách, do budoucna pak mají ztížený přístup k lépe placené práci.

Protože nedostatek financí je pro rodiče největší překážkou, proč neposílají své děti do škol, k řešení využíváme jednoduchou metodu „cash for education“, tedy „peníze na vzdělání“. Poskytnutím stipendií na vzdělávání a náklady s ním spojené jsou finanční potíže vyřešeny a ochota rodičů poslat děti do škol se zvyšuje. V roce 2020 chceme tímto způsobem podpořit celkem 523 domácností v táborech pro vysídlené.

Druhou oblastí, kam směřujeme naši pomoc, je přírodními katastrofami sužovaný Čjinský stát. V důsledku povodní a sesuvů půdy přišli místní obyvatelé o střechu nad hlavou i zdroje obživy. Zničené cesty či chybějící mosty znemožňují lidem a ženám zvláště cestovat na delší vzdálenosti a mít přístup ke zdravotní péči, různým službám či místním trhům. Právě zde uplatňujeme metodu „cash for work“, tedy „práci za mzdu“. Nabízíme místním lidem, především pak ženám a mladým, možnost výdělku a zároveň tak obnovujeme infrastrukturu od poničených lávek až po napájecí systémy nutné pro pěstování plodin. Tento přístup pomáhá oživit místní ekonomiku vytvářením krátkodobé práce, obnovuje tok příjmů, a podporuje místní podniky nákupem stavebních materiálů. Lidé získají zdroj příjmů a finanční prostředky, které mohou využít jak sami uznají za vhodné. V roce 2020 takto pomůžeme 1000 domácnostem.

Podpořte prosím i vy projekt v Myanmaru, pomozte dětem získat vzdělání a dospělým možnost obživy.

//

Projekt „Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského státu, Myanmar II“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

 Příspět můžete:

  • převodem na účet veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 162.

//