Podobně jako nedávno Českou republiku, také jihovýchodní Barmu/Myanmar  zasáhly na začátku srpna prudké deště a způsobily rozsáhlé povodně. V evakuačních centrech, kterými se často staly místní kláštery, se během několika dní nashromáždilo téměř 35 000 lidí. Humanitární pomoc organizace ADRA bude pokračovat v následujících dvou měsících i díky zapojení ADRY Česká republika a finančnímu příspěvku z dárcovského programu Mince denně.

I v Barmě během povodní spolupracují místní úřady s neziskovými organizacemi

Řada silnic je zcela zničenaStejně jako v České republice, i v Barmě při záplavách místní úřady spolupracují s nevládními organizacemi a snaží se zajistit základní potřeby lidí, které povodně zasáhla. Rodiny, kterým voda vyplavila či zcela zničila domovy, potřebují pitnou vodu, potraviny a bezpečný úkryt. Některé vesnice jsou velmi obtížně dostupné i za normálních podmínek, v době záplav je to v některých případech téměř nemožné. 

Nevládní organizace ADRA Myanmar, která v jihovýchodní Barmě dlouhodobě pracuje, začala lidem v postižených oblastech ihned pomáhat. V potravinových balíčkách, které ADRA rozdělovala v prvních dnech povodní, byly kromě instantních nudlových polévek také konzervy, rajčatové pasty a ryby, olej, sůl, luštěniny a samozřejmě rýže.  Okamžitá potravinová pomoc byla možná díky existenci rezervního fondu pro mimořádné situace ADRA International. Další nevládní organizace pomáhaly formou zdravotních týmů, zásobami pitné vody či základními předměty denní potřeby.

Karenské vesničany nejvíce trápí zaplavená pole a zničená úroda

Příprava balíčků s potravinovou pomocíNa rozdíl od povodní v Čechách ale v Barmě/Myanmaru nikdo nikdy neslyšel o vysoušečích a wapkách, místní obyvatele příliš netrápí ani zničené podlahy a elektrospotřebiče.  Až se v karenských vesnicích lidé vrátí do svých domovů, hlavním problémem budou zničená políčka a tím pádem i budoucí úroda.  Hlavním cílem nevládních organizací proto bude pomoci zasaženým rodinám obnovit jejich živobytí a také opravit zaplavené místní školy, aby mohly děti pokračovat ve školní docházce.

ADRA podpoří 163 rodin a 3 místní školy

Humanitární pomoc organizace ADRA bude pokračovat v následujících dvou měsících prostřednictvím síťového projektu, do kterého ADRA Česká republika přispěje díky dárcovskému programu Mince denně. V oblastech Hlaing Bwe a Paing Kyone obdrží 163 rodin nová osiva a budou podpořeny 3 místní školy.