Koncem července zasáhly oblast jihovýchodní Asie silné monzunové deště, které na řadě míst regionu, včetně Barmy, způsobily záplavy a sesuvy půdy. 30. června navíc Bangladéš postihl cyklon Komen, který celou situace ještě zhoršil a do Barmy přinesl bouře doprovázené silnými větry a lijáky. Barmu v důsledku toho zasáhla povodeň obrovských rozměrů, která je ještě umocněna následnými sesuvy půdy a škodami napáchanými silnými větry.

Plošný rozsah povodně a sesuvů půdy je obrovský. Postiženo je 12 ze 14 států a regionů. Zasaženo bylo více jak 1,1 milionu obyvatel, z nichž 240 000 lidí muselo před povodní utéct a opustit své domovy. Podle posledních zpráv v důsledku této přírodní katastrofy zemřelo již 103 lidí, ale konečné číslo bude zřejmě mnohem vyšší. V regionech Rakhine, Chin, Magway a Sagaing byl vyhlášen stav přírodní katastrofy, povodeň zničila více než 217 000 akrů zemědělské půdy. Silné škody utrpěla také infrastruktura, některé oblasti jsou velmi špatně přístupné, což stěžuje práci záchranářům a pracovníkům humanitárních organizací. Povodeň se nyní přesouvá do jižních regionů země a panují velké obavy, jaké škody napáchá zde.

Humanitární organizace se v současné době snaží dopravit pomoc do nejhůře postižených oblastí. Lidé zde urgentně potřebují zejména pitnou vodu, jídlo a přístřeší. Místní pobočka ADRA Myanmar monitoruje od začátku celou situaci a aktuální potřeby v jednotlivých regionech Barmy. Své týmy pracovníků má v nejhůře zasažených místech, kde sbírají aktuální informace o vývoji situace a distribuují humanitární pomoc místním obyvatelům. Jejich výpovědi hovoří o vesnicích zaplavených bahnem, o farmářích, kteří přišli o úrodu i domovy a jejichž jediný zdroj obživy zničilo bahno a voda. Některé vesnice pokrývá až dvoumetrová vrstva naplavené půdy a místní farmáři se obávají, že obnovit jejich původní pole bude velmi obtížné.

ADRA poskytuje humanitární pomoc v povodněmi postižené Barmě a analyzuje aktuální potřeby zasažených obyvatel, aby mohla co nejefektivněji plánovat své další kroky v pomoci potřebným. Hlavními plánovanými oblastmi jsou nyní poskytnutí jídla a pitné vody, ale také odstraňování škod napáchaných velkou vodou. Bude potřeba vyčistit a opravit velké množství zdrojů vody a hlavně pomoci obnovit zemědělskou produkci místních obyvatel, pro které je jejich pole často jediným zdrojem obživy. ADRA Česká republika tyto aktivity také finančně podporuje.