Vloni touto dobou mezi 29. květnem až 5. červnem zaplavila voda z vylitých řek 6 krajů a v nich téměř tisíc obcí. Voda sužovala lokality od jihu Čech přes Prahu, Plzeň až na sever k Ústí nad Labem. Záchranáři evakuovali 26 tisíc lidí. ADRA ihned vyhlásila veřejnou sbírku, na jejíž konto dárci věnovali až do letošního května 22 milionů korun. Pomoc zaplaveným obcím v roce 2013 patřila k největším domácím projektům humanitární organizace ADRA.

materiální pomocPomoc Adry mířila především na Českobudějovicko, Kolínsko, Litoměřicko, Sedlčansko, Nymbursko a okolí Prahy. Do zaplavených lokalit odjelo pracovat 250 dobrovolníků, kteří se podíleli na odklízení naplavenin a likvidaci znehodnoceného majetku zasažených obyvatel. „Poskytovali jsme poradenství při sanacích omítek, radili lidem, jak postupovat při čištění studní s pitnou vodou nebo jak zprovoznit zatopený automobil. S mnohými jsme byli v každodenním kontaktu,“ popisuje první dny po povodni v roce 2013 hlavní krizový koordinátor Adry Josef Koláček.

ADRA zaplaveným domácnostem poskytovala materiální a technickou pomoc, v některých lokalitách i potravinovou. Tam, kde nefungovaly dodávky elektřiny, zapůjčila agregáty na výrobu elektrické energie.

Dobrovolníci odklízeli bahno i naslouchali lidem

Pro řadu lidí byla povodeň úplně nová zkušenost. Bylo těžké se rychle s tak otřesným zážitkem vyrovnat a začít racionálně jednat. Pro takové situace jsou vyškoleny speciální týmy Adry, tzv. KIP týmy, které poskytují psychosociální pomoc. „Jedná se o dobrovolníky, kteří potřebným nabízejí podporu nebo jim například pomohou vyřídit některé formality nebo nabídnou důležité informace,“ upřesňuje.

22 milionů korun pro zaplavené rodiny

Kromě materiální a psychosociální pomoci rozdělovala ADRA v zaplavených obcích také pomoc finanční. Celkem se podařilo nashromáždit dary v hodnotě 22 milionů korun, z nichž 16 milionů ADRA rozdělila v roce 2013 mezi cca 400 rodin. „Zbývající prostředky byly ponechány v rezervě pro letošní první pololetí, kdy některé domácnosti, které mohly mít problém se statikou objektů, teprve začínají s obnovou bydlení,“ vysvětluje Koláček.

Peníze byly poskytnuty hlavně na opravy a sanace omítek, opravu zařízení vyplavených domů či nákup nábytku a elektrospotřebičů. „O částce pro každou rodinu rozhodovala povodňová komise. Domácnosti jsme osobně navštěvovali a s rodinami vyplňovali strukturovaný dotazník. Pro výši pomoci byl určující také počet členů v domácnosti a finanční situace rodiny. S každým příjemcem finanční pomoci jsme následně sepsali darovací smlouvu,“ říká Josef Koláček.

Na Litoměřicku, Nymbursku, Sedlčansku a Kolínsku ADRA ve spolupráci s obcemi čistila studny.

Domy mají na zdi „rysku“ jako memento

V obcích, které vloni touto dobou zůstaly pod vodou, je nyní většina domů opravených. Na mnohých jedobrovolníci v akci ale vidět hranice, kam vodní hladina dosahovala. Také do Křešic na Litoměřicku, kde podlehlo zkáze 80 procent domácností, se vrátila relativní pohoda. „Snažíme se na to už nemyslet. Nedíváme se raději moc na mraky, abychom si zbytečně nedělali obavy z deště. Mnoho sousedů už má opravené domky, pracuje teď na zahrádkách, staví si pergoly, je to způsob, jak zapomenout. Jsou ale i takoví, co musí dělat omítky znova, protože mají pořád mokré zdi,“ říká Miloslava Čapková, která měla před rokem v domě dva a půl metru vody. ADRA její rodině pomohla zajistit náhradní bydlení a sanaci omítek. „ADRA mi také poskytla psychologa, který mi pomohl krok po kroku řešit problémy. Byla to především lidská pomoc, na kterou nikdy nezapomenu,“ dodává paní Miloslava.

ADRA se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy rozsáhlé povodně zasáhly velkou část Moravy. Pomáhala i při povodních v roce 2010.

Pomoc organizace ADRA při povodních 2013 v číslech:

  • 250 000 Kč uvolněných z pohotovostního fondu
  • 2,5 mil. Kč materiální pomoci rozdělené v cca 40 obcích
  • 22 milionů Kč vybraných na pomoc lidem zasažených povodní
  • 250 vyslaných dobrovolníků
  • 350 zapůjčených vysoušečů
  • cca 400 rodin získalo finanční pomoc

Rok 2010 se výrazně zapsal do povodňových kronik, a to hned dvakrát. Nejprve byly v květnu zasaženy Moravskoslezský kraj, Troubky na Přerovsku a část Zlínského kraje, v srpnu zase voda škodila na Liberecku a Ústecku

Pomoc organizace ADRA při povodních 2010 v číslech:

  • přerozděleno téměř 15 milionů korun z veřejné sbírky
  • koordinace více než 1 500 dobrovolníků
  • zajištění psychosociálního poradenství
  • podpora postižených pokračovala i několik měsíců po skončení povodní